Madeleine Brandin: Smått och gott lokalt

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Claes Nyberg

I lokaltidningen finns det plats för positiva nyheter.

Nyhetsrapporteringen i media ger inte sällan en känsla av sorg, oro och panik. Det är så mycket elände i världen. Vi översköljs av händelser, och så måste det vara i en global värld. Samtidigt lever vi ett dagligt liv i en lokal miljö, där vi påverkas av det som händer närmast omkring oss. I lokalpressen får vi den kunskapen. Där finns också plats för små positiva nyheter.

Efter närläsning de senaste veckorna av Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda blir det tydligt.

Hammarskjölds Backåkra verkar nu vara räddad efter idogt ideellt arbete, till glädje för oss men särskilt för långväga gäster. Lusten att lära om världen utanför det lokala blir tydlig genom föreläsningar i Skåre och i Vollsjö. Pensionärsföreningar är sällsynt aktiva, varje vecka finns referat i lokaltidningarna från till exempel PRO Västre Jär, SPF Seniorerna Famntaget. Man gör studieresor, har sittgympa och träslöjd, man gör jämförande prisundersökningar av livsmedel och ger läxhjälp. Men de mest kunskapstörstande och mest erfarna medborgarna vill ändå ingen riktigt lyssna på.

Vi förundras över bokcaféer i Simrishamn, John Ryding som ska öppna mobilt cykelcafé i Skurup, Mikael Mårtensson Recyclesmedja i Bjärsjölagård. Filmfestival i Borrby, fredagsfilm i Östra Torps församlingshem vid Smygehamn.

Framtiden för den tångfyllda hamnen i Smyge engagerar båtklubb och ortsbefolkning, som bjudit in till möte med lokalpolitiker. På Skillinge varv byter Gustav Åkesson akterplankor i furu mot nya i ek hos Ystadsskutan Helene.

Skivarps landmärke, det gamla sockerbruket, en mäktig byggnad från 1901, revs i november och lämnade 10 000 ton tegel. Tråkigt, men ohjälpligt efter senaste branden. I Trelleborg har samhällsbyggnadsnämnden precis beviljat Trelleborgshem rivningslov för gamla bryggeriet vid Nygatan från 1897. Nämndens ordförande Patrik Holmberg (C) reserverade sig, så ock SD:s ledamot.

Problemet är att byggnaden visat sig innehålla impregneringsmedlet kreosot. Huset är en väsentlig del av stadens historia, tegelfasaden har stickbågiga fönster och trappstegsgavlar och kan aldrig återskapas om den rivs. I Malmö har Mobilia förtjänstfullt bevarat delar av en gammal tegelfasad utanpå det nya parkeringsgaraget. Det hade Trelleborgshem också kunnat göra. Kommunala bolag bör vara goda förebilder.

Och så kom tåget äntligen åter till Trelleborg! Stor glädje, fin invigning. I tidningsbilagans annonsdel fanns ett alternativ med västlig hamninfart. Titta på det! Nu pågår arbete för att finna en lösning i infrastrukturfrågan som såväl länsstyrelsen och Trafikverket som kommunen borde kunna enas om.

Att läsa lokaltidningen är att ta del av engagemang och de strävsamma krafter som gör det gott att leva i de mindre städerna, byarna och landsbygden.

Fakta

Madeleine Brandin

är arkitekt och författare bosatt på Söderslätt

Visa mer...