Annons

Madeleine Brandin: Madeleine Brandin: Ta hand om forsande vatten där vi bor

Oro för klimatförändringar kan balanseras med konkreta åtgärder och förberedelser redan nu.
Madeleine Brandin
Gästkrönika • Publicerad 13 oktober 2021
Detta är en personligt skriven text i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Madeleine Brandin Trelleborg
Madeleine Brandin TrelleborgFoto: Claes Nyberg

Årets Nobelpris i fysik gick till klimatforskare. De tre fysikpristagarna har genom matematiska klimatmodeller visat att temperaturökningen i atmosfären beror på mänskliga utsläpp av koldioxid.

Tjugo millimeter regn under en oktoberdag gör bilresan Malmö - Trelleborg till en otäck upplevelse. Vatten står högt på vägbanan och när lastbilar och personbilar kör igenom bildas en kaskad av vatten runt karossen. Det regnar hela tiden och vindrutetorkarna måste gå på högfart. Bilen sladdar av vattenplaning.

Annons

Inne i Trelleborg är det åter igen översvämning på Strandgatan och Hamngatan. Bilar tar sig plaskande igenom med vatten upp till dörrhandtagen.

När vi förtätar och bygger nytt i våra samhällen ökar trycket på brunnar och rör och risken för översvämningar blir större. Det regnar väl inte mer för att det är hårdgjorda ytor? Nej, men regnvattnet hinner inte rinna undan när det är asfalt och betong över stora arealer.

Samhällen riskerar att översvämmas uppifrån genom häftiga regnmängder, men också nerifrån, genom tillfälliga högvattenstånd i Östersjön och i åar och vattendrag.

Det är en samhällsplaneringsfråga över både förvaltningsgränser och kommungränser. Det gäller att fördröja och infiltrera dagvatten och också att reservera översvämningsytor för kraftiga skyfall. Varje kommun bör ha en skyfallsplan. Vattnet rinner gränslöst. Det krävs samverkan mellan gatu-, VA- och stadsbyggnadskontor, och mellan bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och kommunen som markägare.

Om dagvatten hanteras lokalt blir föroreningarna ut i vattendrag och hav mindre. Grundvattennivåer kan upprätthållas. På köpet får vi en grönare stad med djur- och växtliv och utrymme för lek och rekreation.

Öppna dagvattensystem kan leda bort mycket stora flöden och är hållbarare än nedgrävda rörsystem. Under veckans regn fungerade några idrottsplaner i Trelleborg som fördröjningsmagasin, bra, fast tråkigt för barnen som skulle spela fotboll där.

Jordbruksmark har sedan gammalt dikats ut. Dessa dräneringar måste skötas. Sandjord sväljer vatten rätt snabbt, men för södra Skånes tunga bördiga lerjordar tar det lång tid innan regnvattnet sjunkit undan. Man säger att grödan behöver balans mellan näring, vatten och syre. Bra är 50 procent jord, 25 procent vatten och 25 procent luft.

Med fasa minns vi sommarens översvämningar i tyska städer. På nära håll har vi Helge å i Kristianstad. Handledning för källaröversvämningar finns på Simrishamns och Ystads hemsidor. Tillfällen med högvatten och skyfall kommer tätare. Dräneringssystem och dagvattenledningar måste underhållas och utvecklas. Nu. Det är konkreta åtgärder som inte får dröja.

Madeleine Brandin

Arkitekt och författare, bosatt på Söderslätt

Annons
Annons
Annons
Annons