Annons
Ledare

Marknad kortar bostadskö

Reformen av hyresmarknaden riskerar att bli alldeles för tam och därmed riskerar bostadsbristen att bestå.
Publicerad 3 maj 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Ystads Allehandas politiska linje. Ystads Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Mer marknad ger fler hyresbostäder.
Mer marknad ger fler hyresbostäder.Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Regeringen och samarbetspartierna i januariavtalet tillkännagav har utformat ett direktiv för en utredning om fri hyressättning i nyproduktion. Mot bakgrund av den bostadsbrist som råder i storstäderna och hur lång tid man måste stå i kö för att få tag på en hyresrätt är en genomgripande reform av hyresmarknaden mycket angelägen.

En central orsak till bristen på hyresrätter är att det inte är tillräckligt lönsamt att hyra ut. Glappet mellan ekonomiskt bärkraftiga hyror i nyproduktion och hyrorna i det befintliga beståndet gör att folk hellre behåller sina gamla hyresrätter, även när en flytt annars hade varit önskvärd: så kallade inlåsningseffekter. Detta minskar i sin tur efterfrågan på nyproducerade hyresrätter, vilket motverkar en nödvändig byggtakt. När prissättningen nu blir friare kan utbudet av hyresrätter öka så pass mycket att prisskillnaderna på sikt kan utjämnas. Många fastighetsägare ser i dagsläget ingen annan utväg än att ombilda befintliga hyresrätter till bostadsrätter för att kunna bedriva lönsam affärsverksamhet.

Annons

Förutom det orättvisa i att unga vuxna i princip behöver välbärgade föräldrar för att kunna bo på vissa ställen i landet skadar det rörligheten och kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden när folk blir tvungna att tacka nej till jobb på grund av svårigheten att hitta bostad – en arbetsmarknad som dessutom förväntas bli ännu mer urban. Enligt en rapport från fackförbundet Kommunal har en av sju unga i Stockholmsområdet behövt avböja ett jobb på grund av att bostad i närheten inte varit möjlig att få.

De som argumenterar emot en friare hyressättning menar att en reform skulle slå allt för hårt mot socioekonomiskt utsatta grupper då hyrorna antas öka dramatiskt. Det är inte hela sanningen. På många platser i storstadsregionerna är hyran faktiskt satt över det den hade varit på marknaden, och som en rapport från tankesmedjan Timbro visar skapar dessutom bristen på hyresrätter en omfattande andrahandsmarknad, där priserna vida överstiger vad som hade varit fallet med en fri hyressättning.

Att en reform av hyresmarknaden nu ska börja sjösättas är välkommet, och kommer som Fastighetsägarna noterar i ett pressmeddelande att göra fler villiga att investera i nyproduktion. Men dessvärre är reformen tänkt att vara tidsbegränsad. Och så länge det gamla beståndet – med sin skeva prissättning – finns kvar och påverkar rörligheten på bostadsmarknaden och nyproduktionen negativt, kommer vi fortsätta tampas med problem på bostadsmarknaden. Det borde i grunden liberala partier som Liberalerna och Centerpartiet inte acceptera.

Pontus Almquist
Annons
Annons
Annons
Annons