Annons

Ledare: Moderat hamnvändning

Det är i elfte timmen. Men nu kräver Moderaterna att upphandlingen för hamnutbyggnaden i Ystad pausas och att finansieringsmöjligheterna utreds.
Ledare • Publicerad 22 augusti 2018
Detta är en ledarartikel som uttrycker Ystads Allehandas politiska linje. Ystads Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Nya färjor får snart nya hamnlägen?
Nya färjor får snart nya hamnlägen?Foto: Sprisse Nilsson

Moderaterna i Ystad har tidigare röstat för att upphandla den första etappen av hamnflytten – budgeterad till strax under en miljard kronor. Den upphandlingen är på väg in i slutfasen, men då vill Moderaterna dra i nödbromsen. Det kan verka senkommet. Men argumenten för en paus är goda.

Enligt Kristina Bendz, oppositionsråd, Henrik Plantin, styrelseledamot i Ystad Hamn logistik AB och Per-Einar Larsson, ledamot i hamnutskottet, har Moderaternas svängning sin förklaring i att de uppfattat att många Ystadsbor ställer sig frågan hur man ska klara en så stor investering och på vilken sikt den kommer att betalas tillbaka. När Moderaterna insett att de själva inte kan ge klockrena svar på den frågan, har tveksamheten spridit sig. Kristina Bendz menar till och med att man delvis har fört invånarna bakom ljuset, genom att inte vara tydliga med att den första investeringen på en miljard kronor bara är ett första steg. För att genomföra hela hamnflytten och göra det möjligt att genomföra projektet med hamnstaden krävs det minst lika mycket till –förmodligen mer. Exploateringen av marken i hamnen för bostäder kan ge en del intäkter, men det kommer bara att räcka till en liten del av investeringen.

Annons

Under inledande år är det tänkt att övriga delar av kommunkoncernen ska stötta hamnen, innan bolaget bär sina egna kostnader. Enligt Henrik Plantin bygger hela den kalkylen på en minst lika stark fortsatt ökning av volymerna i hamnen som under gångna år.

Att på förhand fastslå ekonomiska konsekvenser av större investeringar är i det närmaste omöjligt. Om man alltid kunde förutse satsningars utfall vore vi alla dollarmiljardärer. Men däremot går det att göra bedömningar av risk baserat på erfarenhet. I fallet med Ystads hamn är storleken på investeringen i sig den stora risken, förändringar i konjunktur, räntor och andra yttre faktorer kan påverka åt olika håll. Först i efterhand – i det här fallet talar vi om flera decennier – går det att med bestämdhet avgöra det ekonomiska utfallet av en genomförd hamnflytt.

Däremot är det tämligen säkert att investeringen inte blir helt värdelös. Handeln med Europa lär öka, och även med ökad konkurrens med andra hamnar och nya förbindelser mellan kontinenten och Norden, kommer sydkustens hamnar att ha en växande marknad att slåss om.

Men frågan är om det är ett tillräckligt säkert ekonomiskt åtagande för en kommun med 30 000 invånare, där i förlängningen skattebetalarna i Ystad står som yttersta garanter. Det samtidigt som Ystad redan har en låneskuld av hyfsad storlek och ett fortsatt investeringsbehov i nya äldreboenden och skolor. Det är värt att utvärdera den frågan ytterligare. Och framför allt: är det rimligt att kommunen på egen hand tar på sig en så stor lånebörda och risk?

Ett sätt att värdera investeringarna i hamnflytten är att söka efter utomstående investerare, något som ledarsidan förespråkar. På det viset kan man få ett grepp om det finns något kommersiellt intresse för Ystads hamn. Om det inte gör det går det att dra slutsatser om hur man ska se på projektet – är det en normal företagsinvestering för att öka hamnens marknadspotential, är det snarare en kostnad för att kunna bygga ett nytt Ystad med hamnstaden, eller är det en hybrid av de två?

Frågan om hamnflytten är komplex. Därför är det i detta fall också bra om politikerna backar ett steg och öppnar för fler olika alternativ – inte minst letar efter sätt att sprida riskerna.

Det kan onekligen förefalla vara en sen vändning från Moderaternas sida. Dessutom förutsätter det ett snabbt majoritetsbeslut i kommunstyrelsen efter valet. Men frågorna som Moderaterna äntligen ställer, bör fler också fundera på. Det handlar trots allt om en flermiljardinvestering som binder upp Ystadsborna för mycket lång tid framöver. En stunds tvekan och försök att hitta andra finansieringslösningar behöver inte vara negativt ens för dem som allra mest förespråkar hamnflytten – det hela kan ju leda till ett starkare och stabilare ”ja” från medborgarna.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons