Annons

Monika Olin Wikman: Monika Olin Wikman: Vårdskandalen drabbade de äldre

Problemen inom äldreomsorgen har varit kända länge. Men tyvärr krävdes det en pandemi med många offer för att de skulle få tillräcklig politisk uppmärksamhet.
Monika Olin Wikman
Gästkrönika • Publicerad 7 december 2020
Detta är en personligt skriven text i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Monika Olin Wikman
Monika Olin WikmanFoto: Ulf Mårtensson

Det var en saklig Sofia Wallström, generaldirektör på IVO (Inspektionen för vård och omsorg), som redovisade granskningen av hur regionerna skött covidvården på äldreboenden under pandemin fram till maj/juni. Under ytan kunde man ana upprördheten. Det handlar om en vårdskandal som drabbat de äldsta och sköraste. Det handlar om människor, en mamma eller pappa, nära och kära sade Wallström allvarligt.

Siffrorna visar att bland äldre med misstänkt eller konstaterad covid var det så många som en femtedel som inte fick en individuell bedömning av en läkare. Grundbulten i hälso- och sjukvården. Vem av oss skulle acceptera en bedömning som grupp beroende på hög ålder eller för att man har en adress som råkar vara ett äldreboende? En hög andel, 55–65 procent, fick distansbedömning av läkare per telefon i kontakt ibland med sjuksköterska men ibland också enligt ett trestegsförfarande där inte medicinsk personal träffat patienten utan annan personal. Fysisk kontakt med läkare hade endast 5 till 7 procent. Utöver detta visar granskningen stora brister vad gäller delaktighet, journalföring och bedömningen kring palliativ vård. Också palliativ vård kräver delaktighet av läkare, det är inget man enkelt överförs till som det okunnigt sägs i debatten.

Annons

Alla regioner har brustit. Hur förklara? Otydliga rekommendationer från Socialstyrelsen eller tolkningen av dessa, brist på resurser, felaktiga prioriteringar? Äldreforskaren, seniorprofessorn Marta Szebehely säger att äldreomsorgen glömdes bort när pandemin startade. Ofattbart för problemen inom äldreomsorgen har varit kända sedan länge. Var fanns varningsflaggorna? Den svåra situationen överläts till en redan pressad verksamhet med osäkra anställningsförhållanden, stor personalomsättning, ibland avsaknad av adekvat utbildning och med högt belastade chefer. Till detta kommer då svårtillgänglig medicinsk personal.

Alla regioner har nu gjort utfästelser om förbättringar. Akuta sådana måste ske snabbt för att undvika fortsatt tragik under pandemins andra våg. Röster höjs för skärpt lagstiftning och med möjlighet för kommuner att anställa läkare. Fast läkarkontakt inom primärvården är ett gammalt krav. Antalet sjuksköterskor måste öka och nationella kompetenskrav införas för undersköterskor. Omtag för äldreomsorgen behövs. Lär av barnomsorgen som byggdes upp systematiskt med tydlig lagstiftning, kvalificerad utbildning och klara kvalitetskrav .

Pandemin har på ett sorgligt och dramatiskt sätt lett till en vårdskandal som drabbat de äldsta och sköraste. Sofia Wallström svarar inte direkt men hänvisar till rätten att få en individuell bedömning av sina behov när hon får frågan om dödsfall inträffat som inte bort ske. Bakom siffrorna finns en mamma eller pappa, nära och kära. Så småningom blir de flesta av oss gamla och sköra.

Annons
Annons
Annons
Annons