Nils-Eric Sandberg: Facket har skapat integrationskrisen

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Vet ej

Organisationerna styr – politikerna lyder.

Sverige har nog världens starkaste organisationer. Jag syftar givetvis inte på försvaret utan på facken, hyresgäströrelsen, och en del andra. Tidigare hade nykterhetsorganisationerna stort inflytande. Nu har nykterheten något försvagats, medan styrkan i facken stigit, kanske i motsvarande grad. Jag avstår, av utrymmesskäl, från att utveckla denna intressanta parallell.

När författningsutredningen kom med sitt betänkande 1963 berättade flera av ledamöterna att de övervägt att i grundlagen reglera organisationernas roll. De avstod, av tekniska skäl. Förmodligen förstod de inte det konstitutionella problemet att grundlagsreglera icke folkvalda rörelser.

Men facken bestämmer. 1975 sa en vice ordförande i LO i en intervju i DN ”Vi kan göra precis vad vi vill”. Åke Ortmark skrev i sin första bok om ”Makten i Sverige” att om SAF sa nej till ett LO-krav gick LO till regeringen och beställde en lagändring. Beställningen expedierades. LO bestämde.

Här är ett problem, särskilt för dem som till skillnad från statsråden intresserar sig för konstitutionen och därför studerar grundlagen.

Det tar lång tid för invandrare att komma i arbete. En analys i Ekonomisk debatt 2/2017 (Lina Aldén och Mats Hammarstedt) visar att den genomsnittliga nettokostnaden per flykting uppgår till cirka 190 000 kronor första året. Efter sju år i landet uppgår nettokostnaden till 95 000 kr per flykting.

Ett huvudskäl till att lågutbildade flyktingar inte kan få arbete ligger i den svenska lönestrukturen. Lönerna sätts inte av marknaden utan av fackliga organisationer. Och facket har sedan decennier som huvudmål att eliminera alla löneskillnader. Så Sverige har OECD-områdets högsta ingångslöner och mest sammanpressade lönestruktur. Alltså lever de ny­anlända inte på arbete utan på bidrag.

Bostadsmarknaden fungerar inte. Byggandet av hyresrätter är lågt. Alltfler hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Förklaringen ligger i hyresregleringen. Den låser in värden i hyreshusen, som ägarna och hyresgästerna kan dela på via ombildning till bostadsrätter. Följden blir ett elände för de bostads­sökande – en fungerande ekonomi med hög rörlighet måste ha en spotmarknad av billiga bostäder som människor kan nu utan stor kapitalinsats.

Så varför har vi de här systemen som sätter både arbets­marknad och bostadsmarknad ur funktion? Jo, intresseorganisationerna styr. LO sätter lönerna, hyresgäströrelsen organiserar hyresregleringen.

Det demokratiskt och konstitutionellt allvarliga: Vi har två intresseorganisationer som är överordnade riksdagen. Det mest allvarliga: Majoriteten i riksdagen anser att detta är en riktig ordning.