Nils-Eric Sandberg: Ska vi försvara oss?

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Lars Ottosson

I Sverige pågår en försvarsövning, Aurora, med 17 000 soldater. Några andra länder deltar, med små grupper.

Samtidigt startar Ryssland en stor attackövning, med nästan en kvarts miljon soldater. Det kommunistparti som efter murens fall kallar sig Vänsterpartiet har kritiserat den svenska övningen – men inte den ryska. Svenska Freds- och skiljedomsföreningen deltar i kritiken mot att svenskt försvar övar. Men: Sverige övar försvar, Ryssland övar anfall. Är distinktionen helt ointressant? Tydligen för vänstern.

Detta är inte nytt. Vänstern har alltid argumenterat mot svenskt försvar. Miljöpartiet ville tidigare att vi skulle avveckla försvaret, omvandla det till miljöregementen, och lita på FN. Där sitter Ryssland och Kina med vetorätt. Det innebär att de länderna helt skulle styra över vår säkerhet.

I botten ligger den fientlighet mot Nato som dominerat det svenska tänkandet i 68 år. Socialdemokratins centrala doktrin har varit att alliansfriheten skyddat Sverige från krig. En f d ordförande i försvarsutskottet, Victoria Furubjelke, bedyrade att alliansfriheten hållit oss utanför andra världskriget.

Låt oss ta en titt i historien. 1938 tog Tyskland en del av det alliansfria Tjeckoslovakien. 23 augusti 1939 ingick Nazi-Tyskland och Sovjet en överenskommelse om att dela Östeuropa mellan sig. 1 september anföll Tyskland Polen. När Stalin såg att det gick bra för Tyskland skickade han in sina arméer i Polen från östsidan, 17 september, och ockuperade de alliansfria baltiska länderna. 30 november anföll Sovjet det alliansfria Finland. Kommunistpartiets tidning Ny Dag förklarade att Finland anfallit det arma Sovjet som tvingades försvara sig, och befria Finland från fascistväldet. LO:s favoritförfattare Ivar Lo-Johansson höll med.

9 april 1940 invaderade Tyskland de alliansfria länderna Norge och Danmark. 10 maj angrep Tyskland de alliansfria länderna Belgien och Holland, för att komma in i Frankrike. Sedan tog Tyskland de alliansfria länderna Jugoslavien och Grekland. Tolv alliansfria länder angreps. Inget tyder på att Hitler och att Stalin ett ögonblick tog någon hänsyn till att ett land kallade sig alliansfritt eller neutralt. Sverige klarade sig genom att leverera den järnmalm och främst de kullager Tyskland behövde för sin krigsapparat.

Efter kriget ockuperade Sovjet hela Östeuropa. Processen beskrevs nyligen av den engelska historikern Anne Applebaum i hennes bok ”Iron Curtain” 2013 (finns i svensk översättning).

Det svenska kommunistpartiet skickade hyllningar till de broderpartier som höll Östeuropa i diktatur. Sista hyllningsbrevet skickades 4 november 1989, alltså knappt fem veckor före murens fall.

Och ordföranden för detta parti kritiserar nu Sveriges försök att öva sitt försvar.