Nylander: Rödgrönt bensinförbud

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Janerik Henriksson/TT

Bilpolitik kan skilja sig ordentligt mellan större städer och mindre orter. I stadskärnan betraktas bilen ofta som ett problem.

Den släpper ut miljöfarliga avgaser, den tar upp stora ytor för parkeringsplatser och den utarmar cityhandeln för att människor hellre tar bilen till köpcentrum och stormarknader en bit bort. Men på landsbygden och i mindre orter är bilen en förutsättning för att livet alls ska kunna fungera. Att kunna ta sig mellan hemmet och arbete, till butiker för att handla mat, till skola, dagis och idrottsträningar. Att äga en bil kan vara en bit frihet att inte vara beroende av andra, men också ett nödvändigt medel för att klara av vardagen.

En väl utbyggd kollektivtrafik kan göra att bilägande inte är ett måste i ett tättbebyggt område. Tåg, cykel och bussar kan vara överlägset bilkörning i många lägen, och det är bra. I en stad ska du inte behöva äga en bil. Men till dess att teleportering uppfinns och blir vardag, kan inte samhället överge den vägkörande bilen.

De senaste åren har mycket hänt när det kommer till teknikutveckling för bilar. De nyaste el-bilarna kan köra allt längre sträckor och laddas upp under fikapausen. Självkörande bilar testas av flera företag i stadsmiljö. Det finns till och med experimentella drönarliknande maskiner som kan flyga människor på en provtur.

Om några år när elbilstekniken förbättrats lite till och när priserna sjunkit så att fler kan ha råd med dem kommer bensinbilen bli en kuriositet som körs vid särskilda tillfällen, och så pass lite att utsläppen blir försumbara för klimatet. När alla bilar är självkörande blir behovet av centrala parkeringsplatser mindre, både för att man kan låta bilen parkera på egen hand en bit bort och för att man inte behöver kalkylera yta för av och pålastning vid själva parkeringen. När den självkörande bilen dessutom går på el och kan köra i perfekt kalkylerad hastighet kommer den i många fall vara mer effektiv än den allra bästa kollektivtrafiken. Friheten med bil består i att man själv bestämmer när man vill åka.

Än så länge är elbilstekniken dyr och batterierna begränsade. De självkörande bilarna krockar och har liksom tågen svårt för väder. Samhället måste planera för de bilar som finns, och det är inte hållbart att önska bort dem. Trots det ställde sig den regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne nyligen bakom att Sverige ska införa ett framtida totalförbud mot fossila bränslen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet fick tack vare ett par nedlagda röster från Sverigedemokraterna igenom ställningstagandet. Bilen behövs för att korta avstånd, för en flexibel arbetsmarknad och ett land som lever utanför storstäderna. Satsningar på säkra och snabba vägar, centrala parkeringsplatser och en låg bränsleskatt gynnar mest dem som har längst att köra.