Onödig liberal SD-rädsla

Ledare Artikeln publicerades
Lär aldrig gifta sig.
Foto:Foto: CLAUDIO BRESCIANI
Lär aldrig gifta sig.

Politisk makt bygger på allianser. Folkets representanter har organiserat sig i partier för att tillsammans få mer makt, enligt principen ”om du röstar som jag i min viktigaste fråga röstar jag som du i din viktigaste fråga”. Ett namn för det är partipiska.

Med flera partier i systemet har det sedan formats ytterligare allianser mellan olika partier för att få grepp om makten. Blockpolitik brukar det kallas.

Med SD:s inträde i politiken har det blivit annorlunda. Här har utgångsprincipen varit att inget samarbete ska ske. Åtminstone inte på pappret. I praktiken påverkar däremot SD politiken på alla nivåer i Sverige, i kommuner, regioner och riksdag.

I Skåne finns det många exempel på hur man har anpassat sig i förhållande till SD för att få ihop styren. Ett kreativt tillvägagångssätt var när antalet nämndsledamöter förändrades till jämnt antal i Trelleborg, det för att ge ordförande utslagsröst och möjliggöra ett styre utan SD:s aktiva stöd.

I Region Skåne har en skattehöjning förhindrats av Alliansen med stödröster av SD. I riksdagen har skräddarsydda förslag lagts –  som av S i fråga om statsskatten under Alliansregeringen – för att SD ska kunna rösta för dem.

Andra regeringsförslag har aldrig lagts fram för att SD skulle ha stoppat dem, regeringsbudgetar har fällts och både asyl- och arbetskraftsinvandring har skruvats åt med SD:s stöd.

I Hässleholm har nu något ytterligare hänt. Det började med att M, L och KD lade en budget som fick stöd från SD och det lokala Folkets Väl. Därmed kunde de rödgröna inte styra med egen budget. Efter ett lokalpolitiskt kaos under ett par månader röstade Hässleholms kommunfullmäktige så fram ett nytt styre i måndags. Det förra styret lade ner sina röster och M fick posten som kommunstyrelsens ordförande med en röst framför SD:s kandidat. Därefter röstades SD fram till posten som första vice ordföranden.

Inom Liberalerna har det som ser ut som en politisk uppgörelse med SD orsakat uppståndelse. Två av de tre ledamöterna från Liberalerna röstade för de nya nämndssammansättningarna och har fått bannor från Liberalernas partiledning. Jan Björklund förklarar för TT att ”Om SD röstar på alliansens förslag är det en sak, men det är inte acceptabelt att förhandla om fördelningen av uppdrag med partiet.”

Liberalerna har, möjligen inspirerade av Centerpartiets opinionsmässiga framgångar, skruvat åt retoriken mot SD på senare tid. Rent ideologiskt är det inget konstigt. Liberala kärnvärden om marknadsekonomi, frihandel, rörlighet över gränserna och individ framför kollektiv krockar i grunden med SD:s nationalistiska ideologi. I många fall har vänstern mer politiskt gemensamt med SD, som i EU-motstånd, skyddande av arbetsmarknaden från utländsk konkurrens och skepsis mot liberala medier.

Att bygga långvariga samarbeten med SD lär därför sällan vara en bra idé för liberala partier. Det kommer helt enkelt inte att hålla särskilt väl.

Men det som är intressant i Hässleholm är inte om och på vilket sätt man har kommit överens om att dela upp poster. Det som borde uppröra på riktigt är om man i Hässleholm har tagit över styret utan att egentligen ha någon väl förankrad plan för vad man ska genomföra och hur. Ett stabilt fungerande styre borde bygga på långsiktiga överenskommelser om vad man vill. Sådant kan inte åstadkommas utan förhandlingar.

I själva verket är det märkligaste förhållningssättet till Sverigedemokraterna att säga att man inte förhandlar med dem. Ett mer intellektuellt hederligt sätt för de folkvalda att stå upp för sin politik är att agera för att i högsta möjliga grad genomföra den. Det är därför de har utsetts av väljarna.

Om det då är stor skillnad mellan en liberal politik och en nationalistisk borde det snart stå klart att kompromisser och överenskommelser blir få, och att långsiktiga gemensamma styren blir sällsynta eller inte alls förekommande.

Det är för den politik som genomförs de folkvalda ska dömas. Inte efter namnen på dem man pratar och förhandlar med.