Annons

S i Skåne vill ta mer från dig

Högre skatter på dem som arbetar och sparar eller har arbetat och sparat. Det är melodin som hörs från Socialdemokraterna i Skåne.
Ledare • Publicerad 16 mars 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Ystads Allehandas politiska linje. Ystads Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Niklas Karlsson (S) vill göra det smärtsammare att deklarera.
Niklas Karlsson (S) vill göra det smärtsammare att deklarera.Foto: Ali Lorestani/TT

Socialdemokraterna i Skåne, företrädda av landskronaiten och riksdagsledamoten Niklas Karlsson, och Socialdemokraterna i Stockholm, företrädda av energiministern Anders Ygeman, gör gemensam sak om att höja kapital- och fastighetsskatter (Di 16/3).

Många pensionärer har låga inkomster men stora förmögenheter bundna i fastigheter. Inte minst äldre kvinnor, ofta änkor, sitter med låga pensioner men med fastigheter som på pappret värderas högt. Har de dessutom ett sparkapital som byggts upp under yngre år försvinner möjligheten till att få tillägg på pensionen. Det blir i praktiken så att den som har arbetat, sparat, amorterat och gjort allt för att tillförsäkra sig en trygg ålderdom får betala för det.

Annons

”Samtidigt måste det finnas någon typ av begränsningsregler, så att skatten faktiskt blir rättvis. Så att rättvisan inte bara utgår från taxeringsvärdet, utan också från hushållets samlade förmögenhet”, säger Niklas Karlsson till Dagens industri.

Det Karlsson säger kan tolkas som att han dessutom vill se en återinförd förmögenhetsskatt. Ytterligare en smäll mot dem som planerat för att klara sig själva och i så liten mån som möjligt ligga andra till last, så länge det är möjligt.

De ökade tillgångsvärdena innebär ingen standardhöjning för dem som bor i husen. Däremot drivs de på av en penningpolitik som syftar till att hålla ekonomin i gång och minska arbetslösheten, och som gör det svårt för pensionärerna att ha sina sparslantar i trygga räntepapper. Att höja fastighetsskatten lär inte heller göra bostäder tillgängliga för fler.

Det brukar också heta att fastighetsskatten ska begränsas av hushållets inkomst för att motverka att låginkomsttagare, exempelvis många pensionärer ska tvingas sälja och flytta mot sin vilja. Effekten blir då att fastighetsskatten i praktiken blir till en inkomstskatt. Marginaleffekterna ökar.

Socialdemokraterna i Skåne gör ingen hemlighet av att de vill höja skatterna över hela linjen. ”Vi tycker att hela skattekvoten måste höjas, den bör upp ett par procentenheter”, säger Niklas Karlsson.

Det är märklig politik, alldeles oavsett vilket ideologiskt namn man sätter på den. Det medför att det blir svårare att planera för sin egen ekonomiska framtid, svårare att bygga trygghet med eget kapital. För de allra flesta byggs förmögenheter upp med tiden. Flertalet är belånade i unga år och lyckas amortera och spara efter hand. Om det är det oberoendet Socialdemokraterna vill göra det svårare att uppnå borde man också upplysa om det.

En verklig arbetarrörelse borde uppmuntra det långsiktiga i att sköta sig, arbeta, betala sin skatt. Den borde försvara rätten att få leva i tryggt och orubbat bo när man har gjort allt det.

Det finns poänger i andra delar av Skånesocialdemokraternas resonemang. Rut-avdrag kan diskuteras. Men främst ur den synvinkeln att det gör att tjänster behandlas olika ur skattehänseende. Det skapar märkliga effekter.

Skattedebatten bör istället handla om två saker. Dels utgiftssidan, att se till att lägga pengarna på de grundläggande uppgifterna för stat och kommun. Dels hur man skapar en dynamisk ekonomi som på sikt också ökar möjligheterna till skatteintäkter om det är ett mål. Det görs genom att gynna investeringar och genom att människor som arbetar, betalar skatt och sparar snarare får ett tack från staten än blir betraktade som kassakor på äldre dagar.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons