Skydda kulturarvet

Ledare Artikeln publicerades
Spår från forntiden.
Foto:Mattias Karlsson
Spår från forntiden.

Fornlämningar som stått i tusentals år måste vårdas bättre för att överleva till framtida generationer.

Haväng är en mycket vacker plats som lockar besökare året om. Platsens skönhet har människor känt till i tusentals år. Precis invid Ravlunda skjutfält finns en liten kulle med utsikt mot havet. Där ligger Havängsdösen, en stenåldersgrav som restes för mer än 5 000 år sedan.

Förra året upptäcktes att någon eller några hade eldat i den centrala delen av dösen och skadat den. Nyligen upptäcktes ytterligare en eldhärd vid dösen. Det är givetvis helt förkastligt.

Det måste nu till mer åtgärder för att skydda Havängsdösen från ytterligare åverkan. Risken finns att spåren av en eldplats kan uppmuntra andra besökare att elda på platsen.

En undersökning som en stenkonservator gjorde i somras visade skadan från förra årets eldning var värre än befarad. Det stora takblocket som vilar på lodräta stenar har fått långa sprickbildningar. Risken finns att den fem ton tunga stenen kan delas i två vid till exempel frostsprängning eller ett blixtnedslag.

Man får självklart inte elda vid en fornlämning så att denna skadas. Men besökaren som inte är så väl bevandrad i kulturhistoria känner kanske inte till detta eller hur man ska uppträda vid en fornlämning. Därför måste man vara tydligare med information.

Den skyltningen som finns idag vid dösen är sparsam, för att inte säga mycket återhållsam. Cirka 30 meter från dösen finns en skylt som kortfattat upplyser om dösen. Avsändare är Länsstyrelsen Skåne.

Givetvis måste varje besökare på platsen ta ett eget ansvar för att inte skada dösen. Som alltid gäller också att lämna en plats i samma skick som när man kom. Ändå går det inte att förutsätta att alla besökare förstår innebörden av en fornlämning.

Den återhållsamma skyltningen återfinns även vid Ales stenar i Kåseberga. Där informerar Länsstyrelsen Skåne, tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Ystads kommun, om den unika stenformationen som är en av landets mest besökta fornlämningar. Precis jämte den officiella skylten kan amatörarkeologen Bog G Lind stoltsera med skyltar som är långt större och mer spektakulära.

Visserligen handlar det om yttrandefrihet och att var och en får bilda sig en egen uppfattning. Ändå blir resultatet fel när tusentals och åter tusentals besökare får ta del av Bob G Linds teorier som är byggda på lösan sand. Här borde myndigheterna, som är ansvariga för skyltningen, tänka om och bättre informera om Ales stenar.

Även om landets länsstyrelser har en svår uppgift i att skydda fornlämningar måste man bli bättre på att förvalta och informera om de arkeologiska lämningarna.

Havängsdösen har stått i över 5 000 år. Förhoppningvis kan den stå lika länge till. Men då krävs det att dagens generation, liksom framtida generationer, vårdar och värderar det svenska kulturarvet.