Annons

Undersök skolbarnens syn

Förståelsen för dyslexi och andra hinder för inlärning av olika slag har ökat. Men risken är att andra orsaker missas. Som synproblem.
Ledare • Publicerad 4 december 2020 • Uppdaterad 10 december 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Ystads Allehandas politiska linje. Ystads Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Rätt synhjälpmedel kan vara avgörande för läsförmåga och läsförståelse.
Rätt synhjälpmedel kan vara avgörande för läsförmåga och läsförståelse.Foto: Gorm Kallestad

I gamla tider fick många barn med besvär att läsa och skriva ofta höra att de var dumma i huvudet. Men med växande medvetenhet om neuropsykiatriska hinder ökade förståelsen för att det inte nödvändigtvis var lathet eller bristande intelligens som låg bakom svårigheterna. Det har gjort att många barn som tidigare fick gå igenom skolan med en stämpel som mindre begåvade i dag har helt andra möjligheter att få den hjälp de förtjänar för att nå sin egen potential.

Ibland hörs i debatten farhågor om överdiagnosticering, att besvärliga barn får en diagnos men att den egentliga orsaken är något annat. Det är i huvudsak fördomar. Men klart är att diagnosticering av neuropsykiatriska hinder kräver kompetens och erfarenhet, det är inte så att ett blodprov kan fastställa en diagnos av det här slaget. Självfallet finns därför alltid en risk för felaktiga slutsatser. Det kan också vara så att besvär som yttrar sig i form av svårigheter att koncentrera sig i klassrummet, huvudvärk, oro och svårigheter att läsa, har helt andra förklaringar än dyslexi eller adhd. Som att synen inte fungerar som den ska.

Annons

Fredrik Hägnefelt, legitimerad optiker i Ystad, är en av dem som har uppmärksammat detta. Hägnefelt menar att när barn utreds för exempelvis dyslexi och adhd missas just ofta frågan om svårigheterna med läsning och koncentration kan hänga ihop med synfel. Hägnefelt kallar det ”dolda synfel”, sådana som inte upptäcks i de synundersökningar som generellt görs på barn i dag vid fyra års ålder. Hägnefelt menar att de ytliga undersökningarna inte fångar upp synsvårigheter som kan yttra sig i skolåldern i form av hoppande bokstäver, att man läser om rader, blir trött och får huvudvärk av att läsa, dubbelseende med mera.

Tillsammans med Hans Richert, professor i psykologi med inriktning mot belastningsskador och Rune Brautaset, docent i optometri, skrev Hägnefelt i slutet av förra året en debattartikel i Sydsvenskan (2/12 2019), I den föreslog de att barn som utreds för inlärningssvårigheter alltid ska genomgå en mer grundläggande synundersökning. En som kan slå fast om synfel, exempelvis problem med samsynen mellan ögonen, kan vara en bidragande orsak. Helst vill de se att alla barn i årskurs två får genomgå en ordentlig synundersökning.

Vid besvär med läsning, huvudvärk och koncentration i klassrummet borde det stå väldigt högt upp på prioriteringslistan att undersöka synen noggrant. Om man börjar i den änden kan andra problem antingen uteslutas eller åtminstone vara en del av lösningen för barnets svårigheter i skolbänken, vid skärmen och vid boken.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons