Utlys chefstjänsterna – även i Skurup

Ledare Artikeln publicerades

Politiker som direkt utses till chefstjänstemän utan att tjänsterna utlyses är ett otyg.

Skurups förra kommunalråd Pierre Esbjörnsson (S) ska bli vd för kommunala Skurupshem, sedan den förra långvariga vd:n tvingats lämna sin tjänst. Kritiken om att tjänsten inte har utlysts är hård från fler håll. Ett par av ledamöterna i Skurupshems styrelse, Ann-Helen Nilsson (C) och Jimmy Nilsson (SD), reserverade sig mot beslutet. Men ordföranden i Skurupshem, socialdemokraten Roland Hansson (S), tycker att kritikerna är ute och seglar: ”Men jag är inte förvånad över att det finns politiker som vill dra det på den här låga nivån” (YA 17/3)

Den sakliga diskussionen befinner sig dock inte på låg nivå. Tvärtom är den viktig. Att utse chefstjänstemän i kommunala bolag utan att först utlysa tjänsterna är högst olämpligt. När politiker tillsätts på tjänstemannaposter är det extra känsligt. Även i Trelleborg tillsattes höga tjänster på samma sätt som i Skurup.

Ett före detta kommunalråd, Ulf Bingsgård (M) och en politiker aktiv i det rödgröna styret, Lina Wedin Hansson (MP), fick ett par attraktiva tjänster utan att de utlystes först. Precis som Pierre Esbjörnsson har de två goda kvalifikationer. Men att utlysa tjänsterna har flera funktioner. Inte minst är det viktigt för dem som får tjänsterna att de kan peka på att det har skett i öppen konkurrens med andra. Att utlysa tjänsterna ger större möjlighet att hitta rätt kandidat, att den med starkast meriter får jobbet. När det handlar om offentliga bolag och offentliga tjänster är det viktigt att undanröja alla tvivel om att det handlar om kompistillsättningar eller politiska överenskommelser.

Det finns kommuner som har tydlig policy om att utlysa den här typen av tjänster. Det borde alla ta efter.