Välfärd på gamla system

Ledare Artikeln publicerades

Skyddsnätens utformning fungerar dåligt på en modern arbetsmarknad och blir ett hinder för nyföretagande.

Otrygga anställningar, tillfälliga vikariat, timanställningar och avtal som kan sägas upp på kort varsel, eller helt enkelt inte förlängas. Så ser verkligheten ut för många människor.

Inte bara för unga de första åren efter en utbildning, utan för människor som arbetat hela livet, många utan att någonsin ha en riktigt fast tillsvidareanställning.

Trots att det var länge sedan stora fabriker var de vanligaste arbetsplatserna för människor i Sverige är systemen som omgärdar arbetsmarknaden och socialförsäkringarna fortfarande uppbyggda efter gamla industriella mönster.

Den svenska modellen med stora fackliga organisationer som förhandlat fram gynnsamma kollektivavtal utgår från arbetare med långa tillsvidareanställningar.

Socialförsäkringarna, pensionen, föräldraledigheten, sjukpenningen, a-kassan, ja alla de stora välfärdsskyddsnäten har dålig täckning om man hoppar mellan timanställningar, driver eget företag eller förlitar sig på vikariat.

Lika omöjligt är det att få lån till en bostad, och den knappa hyresmarknaden hänvisar många till kortsiktiga andrahandskontrakt. Den som väl har köpt en bostad kan njuta av ränteavdrag och stadiga prisökningar.

Den ständiga kortsiktiga tillvaron kanske passar en och annan rotlös individ, eller under tidsbegränsade perioder i livet, men för många är osäkra boenden och tillfälliga arbeten grund till oro, stress och förgörande ohälsa. Får man fast tjänst men vantrivs stannar man kvar för att tryggheten är viktigare.

Socialförsäkringarna är en av de allra största politiska utmaningarna, och det hänger ihop med reglerna för företag. Det måste både bli lättare och billigare att anställa människor på heltid och tillsvidare, och man måste forma om skyddsnäten så de kan fånga upp timvikarien och egenföretagaren.

Dagens system drabbar dem som har svagast ställning på arbetsmarknaden hårdast. RUT-avdraget har förbättrat situationen för många, lett till fler anställningar och till fler företag. Vården har öppnat upp för fler arbetsgivare, men hotas av motarbetande politiker och hot om vinstförbud. Osäkra förutsättningar hämnar innovationsviljan.

På samma sätt är inte konstigt att det finns så få kvinnliga entreprenörer, när riskerna med nystartade företag framför allt handlar om att under svårbestämd tid satsa på projekt som nästan helt ställer en utanför det sociala skyddsnätet.

Det är långt mycket lättare att få ut föräldraledighet och VAB-dagar från en arbetsgivare än från ett eget företag, något många företagande småbarnspappor fått välja att avstå från.

Lösningen är inte att förbjuda företagsvinster eller vissa typer av tjänster, utan det måste vara att skapa förutsättningar och välfärd som klarar rörlighet. System som ger tiggaren reella möjligheter att arbeta, som gör att invandraren kan säga ifrån om dåliga villkor utan att förlora sitt arbetstillstånd, och som skyddar den timanställda som säger nej till några dagars jobb på grund av sjukdom.

Att ha makt över sin ekonomiska situation, tjäna sitt eget uppehälle och kunna välja bort situationer där man vantrivs till ohälsa är grundläggande friheter som borde gälla alla.

Fakta

Johanna Nylander

Ansvarig för samhällsfrågor på Dataspelsbranschen

Visa mer...