Annons
Nyheter

Så här tycker partierna om familjepolitiken

Nyheter • Publicerad 27 augusti 2002

Moderaterna: Större valfrihet. Föräldrarna ska själva kunna välja barnomsorgsform. Om kommunalt dagis inte passar ska de kunna vara hemma med barnen eller ha dem hos dagmamma. Barnbidraget ska ligga kvar på samma nivå som i dag, men kompletteras med ett särskilt grundavdrag för barnfamiljer på 15 000 kronor per barn och år. Utöver maxtaxan ska de som inte använder kommunalt finansierad barnomsorg få en barnomsorgspeng på 3 000 kronor per barn och månad för barn mellan ett och tre år. Beloppet minskar om man använder offentligt finansierad barnomsorg. För barn äldre än tre år införs avdrag på upp till 60 000 kronor per barn för kostnader för icke kommunalt finansierad barnomsorg. Den betalda föräldraledigheten minskas från 13 till tolv månader och görs könsneutral. Kristdemokraterna: Partiet vill ha ett barnomsorgskonto med 80 000 kronor per barn som fyllt 1 år. Max uttag 40 000 kronor per år. Beloppet minskas om man använder offentligt finansierad barnomsorg. Barnbidraget och studiebidraget för ungdomar 13-20 år höjs till 1 050 kronor per månad. Ersättningen i föräldraförsäkringen höjs till 90 procent av lönen upp till ett tak på 11 basbelopp. Den lägsta ersättningen ska vara 200 kronor per dag. Kommunerna ska sätta tak på barngruppernas storlek i de olika ålderskategorierna i enlighet med de nationella allmänna råd som Skolverket ska utfärda. En deltidsmaxtaxa ska införas i minst tre steg under taket. Familjerna ska kunna välja mellan kommunal eller privat förskola, familjedaghem, föräldrakooperativ med mera. Folkpartiet: Partiet vill ge föräldrarna mer makt över sin ekonomi och sin tid och föreslår ett barnkonto på 40 000 kronor per barn som föräldrarna kan fördela fritt under hela förskoletiden. Andra förslag är jämställdhetsbonus (höjd ersättning till 90 procent) för mera pappaledighet, höjt inkomsttak till 379 000 kronor per år (tio prisbasbelopp) samt möjlighet att överlåta delar av föräldrapenningen till helt annan person. Partiet vill också ha sänkt skatt med cirka 200 kronor per barn och månad för alla i "barnbidragsålder", sänkt skatt på hushållstjänster samt valfrihet i barnomsorgen. Barngrupperna på dagis ska ha en maxgräns på 15 barn per grupp för mindre barn och 20 för större. Centern: Fördubblat barnbidrag till 1 900 kronor för barn mellan ett och sex år. Höjt tak i föräldrapenningen till 11 basbelopp (34 742 kronor per månad), samt höjt golv till 200 kronor. Genom att höja taket vill partiet underlätta för män att ta ut föräldraledighet och förbättra jämställdheten. Rätt till förkortad arbetstid utsträcks från 25 procent till 50 procent tills barnen fyller åtta år. På dagis ska halvtid vara avgiftsfritt, heltid motsvara dagens maxtaxa. Familjerna ska kunna välja mellan olika former av barnomsorg. Etableringsfrihet ska råda och offentligt stöd utgå till andra former än dagis. Familjerna ska få styra mer över sin ekonomi och minska sitt beroende av bidrag genom sänkta skatter för låg- och normalinkomsttagare. Barngrupperna på dagis ska minska. Socialdemokraterna: Partiet vill ha mindre barngrupper och fler anställda på dagis. Nu när maxtaxan, med sänkta barnomsorgskostnader, är genomförd vill partiet gå vidare och införa gratis förskola för alla fyra- och femåringar motsvarande tre timmar varje dag. Förskolan ska få stöd så att ytterligare minst 6 000 fler barnskötare, förskollärare och annan personal kan anställas. Partiet föreslår vidare höjda barnbidrag och flerbarnstillägg redan för andra barnet så att barnfamiljernas ekonomi förbättras. Partiet vill också att den lägsta dagpenningen i föräldraförsäkringen ska höjas samtidigt som taket höjs så att fler får ut 80 procent av sin inkomst. Vänsterpartiet: Partiet vill stärka barnfamiljernas ekonomi. Arbetstiden ska förkortas för att ge föräldrar mer tid att vara med barnen. Den generella välfärden ska sörja för att det finns tillgång till bra förskolor med pedagogiskt innehåll och en bra och rättvis föräldraförsäkring. Kvinnors arbete ska generellt värderas högre i samhället, anser partiet, vilket formuleras som en fortsatt kamp mot dagens lönediskriminering. Partiet vill ha mindre barngrupper inom förskolan och ge mer pengar till kommunerna, dels för att de ska kunna anställa mer personal och dels för att kunna ge de kvinnodominerade yrkena i offentlig sektor rättvisare löner. Miljöpartiet: Partiet vill att barn och föräldrar ska få mer tid för varandra och vill förlänga föräldraförsäkringen till 18 månader och införa fler pappamånader. Underhållsstödet ska höjas och i framtiden vara indexreglerat. Partiet vill återinföra ett barntillägg för studerande. Partiet kräver färre barn i barngrupperna. Inga barngrupper ska vara större än 15 barn och för de minsta barnen ska gruppstorleken ska vara 10-11 barn. Barnets livsmiljö ska prioriteras. Partiet välkomnar olika typer av barnomsorg, i såväl kommunal som privat regi, som kooperativ eller att själv kunna vara hemma med sina barn.

Robert Jönson robert.jonson@allehandasyd.se
Så här jobbar Ystads Allehanda med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons