Nyheter

Intresset växer för omstridd klimatåtgärd

Njuter du av solen – och vetskapen om att du har kompenserat flygresans utsläpp till paradisön? Tyvärr är inte det lösningen på världens problem.
Men när företag och länder sätter ambitiösa utsläppsmål väntas klimatkompensering bli vanligare.
Klimat • Publicerad 16 januari 2022
Många resebolag klimatkompenserar den utsläppstunga resan. Arkivbild.
Många resebolag klimatkompenserar den utsläppstunga resan. Arkivbild.Foto: Christophe Ena/AP/TT

Vidsträckta stränder, kristallblått hav och lata dagar i solstolar en halv värld bort. Det väntar många svenskar i vinter – även om resebolagen vittnar om att många skjuter upp resan på grund av virusvarianten omikron.

Semesterns baksida är utsläppen av växthusgaser, särskilt som svenskarna flyger fem gånger mer än det globala genomsnittet. Men genom klimatkompensation försöker många reseföretag komma runt den skam och ångest som vissa förknippar med flygresan.

"Viktig signal"

Det innebär att de försöker kompensera utsläppen som uppstår på resan genom att betala pengar till projekt som gör klimatnytta på andra platser, exempelvis genom investeringar i trädplantering, vindkraft och energieffektivisering i utvecklingsländer.

– Det är i dag viktigt för företag att signalera att de tar klimatfrågan på allvar och att produkten kan konsumeras med gott samvete eftersom den är klimatkompenserad, säger Eva Lövbrand, biträdande professor vid Tema miljöförändring på Linköpings universitet.

– Men klimatkompensation minskar inte halterna koldioxid i atmosfären, utan neutraliserar bara de växande utsläppen. I bästa fall blir det ett nollsummespel.

Omstridd åtgärd

Klimatkompensation är omdebatterat. Fungerar det som det är tänkt kan det bidra till grön teknik och energiomställning i utvecklingsländer. Men en vanlig kritik är att det handlar om "greenwashing", att åtgärderna inte genererar utlovad klimatnytta eller tar fokus från det verkliga problemet: att växthusgasutsläppen måste minska dramatiskt om det ska gå att bromsa den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet.

– En flygresa tur och retur inom Europa genererar omkring ett ton koldioxid per person. Det är ungefär vad vi har att röra oss med per capita och år om vi ska hålla oss under 1,5 graders global uppvärmning, så ekvationen går inte ihop med klimatmålen, säger Lövbrand.

Men hon framhåller att den enskilda flygresan inte är det stora problemet sett till utsläppsmängd – utan produktionen och konsumtionen av fossila bränslen.

– Det behövs en strukturomvandling i alla samhällssektorer. I Sverige är det storindustrierna som släpper ut mest och där de stora vinsterna i omställningen finns att hämta.

– Med det finns en fara i att klimatkompensation gör att konsumenten invaggas i tron att det går att fortsätta konsumera som vanligt. Vi måste alla ta ansvar för vårt klimatavtryck, i synnerhet i den rika delen av världen, och det kan innebära att vi helt enkelt får avstå från den där flygresan.

Växande intresse

Det är inte bara resebolag som klimatkompenserar – det görs av såväl länder som företag och enskilda individer. Och intresset växer snabbt i takt med att allt fler stater och bolag sätter ambitiösa mål om att bli klimatneutrala genom noll nettoutsläpp av växthusgaser inom en relativt snar tidshorisont.

– Världen kan inte klimatkompensera sig ur klimatproblemet. Alla som sätter nettonollmål behöver i första hand prioritera arbetet med att minska utsläppen i den egna värdekedjan, säger Kenneth Möllersten, forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet.

– Men när de nått så nära noll de kan inom rimlig tid kommer de säkert att ha en del utsläpp kvar, alla är inte så lätta att bli av med. Då kan de välja att klimatkompensera för att kunna hävda att de har nått ner till nettonoll.

Det finns flera internationella initiativ som arbetar med att ta fram ramverk och standarder som är tänkta att öka förutsättningarna för ett bra slutresultat när det gäller klimatkompensering, enligt Möllersten.

– Det ska möjliggöra en bra balans mellan ett ambitiöst arbete med att minska de egna utsläppen och klimatkompensationen och göra det enklare att välja bra utsläppskrediter. Det är ett första steg som måste tas för att skapa ordning och reda i branschen.

Inte hållbart

När det gäller användarsidan har Konsumentverket konstaterat att det kan vara svårt för kunder att förstå och få insyn i företagens klimatåtgärder.

– Företag måste vara tydliga med hur stora deras utsläpp är, hur mycket de klimatkompenserar och med vad. Men även när det gäller kommunikation och marknadsföring tas det nu fram riktlinjer genom internationella initiativ, säger Möllersten.

– Men det är inte hållbart om alla fortsätter att flyga lika mycket som förut, bara det klimatkompenseras. Det kommer att krävas beteendeförändringar.

Fakta: Så mycket utsläpp orsakar din flygresa

FN:s flygorgan ICAO har tagit fram en beräkningsmodell för att räkna fram flygresors utsläpp av koldioxid. Den ger ett genomsnitt av utsläppen från alla flygplanstyper som trafikerar den valda sträckan och tar hänsyn till den faktiska beläggningsgraden i flygplanen, samt fördelningen av vikt mellan passagerare och frakt. Modellen visar dock enbart utsläppen av koldioxid och räknar inte med klimatpåverkan från flygets utsläpp på hög höjd. Räknas det med blir klimatpåverkan ungefär dubbelt så stor.

Här är några exempel på utsläpp för resor från några svenska flygplatser till populära resmål. Uträkningen utgår från en tur-och-retur-resa i ekonomiklass.

Arlanda – Alicante, Spanien: 0,41 ton

Arlanda – Bangkok, Thailand: 0,67 ton

Arlanda – New York, USA: 0,69 ton

Landvetter – Gran Canaria, Spanien: 0,56 ton

Landvetter – Rhodos, Grekland: 0,40 ton

Malmö Airport – Antalya, Turkiet: 0,39 ton

Fakta: Så mycket utsläpp orsakar din flygresa

Grundtanken med klimatkompensation är att utsläpp av växthusgaser som orsakas av någon aktivitet, till exempel en flygresa, kompenseras genom att man betalar för en klimatpositiv åtgärd som utförs någon annanstans och som uppskattas minska utsläppen i motsvarande grad.

Åtgärden kan vara sådant som bidrag till trädplanteringar, installation av förnybar energi eller köp av utsläppsrätter.

Ett antal företag och system erbjuder klimatkompensation, liksom standarder och tredjepartscertifieringar för att öka träffsäkerheten och pålitligheten av kompensationen.

Det kan vara komplext att räkna ut de specifika utsläpp som ska kompenseras och svårt att försäkra sig om en effektiv och långsiktig utsläppsminskning. När den klimatkompenserande åtgärden utförs i ett annat land kan det finnas risk för negativa sidoeffekter för lokalbefolkningen eller miljön, men även positiva sådana (ren energi, nya inkomstkällor).

Jämfört med att ha undvikit utsläppen i första hand är klimatkompensation ett osäkrare kort.

Källa: Nationalencyklopedin

Fakta: Så mycket utsläpp orsakar din flygresa

Flyget har stor klimatpåverkan. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet.

Den totala klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 2017 var omkring 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter (inklusive höghöjdseffekten). Det är lika mycket utsläpp som för hela personbilstrafiken i Sverige.

Utsläppen från flyg är ungefär 1 ton per person och år, vilket motsvarar en flygresa till södra Spanien. I Sverige flyger vi mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet.

Möjligheterna att snabbt och till låg kostnad resa långt med flyg är viktigt för mångas upplevda välfärd. Då det ännu i stort saknas realiserbara och effektiva lösningar som kan eliminera flygets klimatpåverkan och då flygresandet förväntas fortsätta öka snabbt, är flyget en av de allra största utmaningarna i såväl svenskt som internationellt klimatarbete.

Källa: Naturvårdsverket

TT
Så här jobbar Ystads Allehanda med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.