1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Kravet från EU: Gör mer för att skydda tumlarna

Östersjöns enda valsort, tumlaren, får bristande skydd i Sverige. Nu kräver EU-kommissionen att Sverige vidtar omedelbara åtgärder för att förebygga att tumlare dör i svenska fiskenät.
Det är speciellt nätfiske som orsakar problem för tumlarna i svenska vatten. Arkivbild.
Foto: Paula Olson

Det finns ett hundratal tumlare i svenska vatten. Det största hotet mot valsorten är fiskenät där valarna fastnar och dör. Nu kräver EU-kommissionen att Sverige, Frankrike och Spanien vidtar åtgärder för att skydda tumlarna.

– Man anser att Sverige inte har gjort det man borde enligt EU-lagstiftningen, säger Ida Carlén.

Inte följt reglerna

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på ystadsallehanda.se, appen MinYA och e-tidning mån-lör. Endast 79 kr första månaden! (ord pris 199 kr)

Kritiken från EU handlar om att Sverige inte har följt art- och habitatdirektivets regler kring skydd av tumlare. En del i direktivet är att länder ska undersöka hur bifångster påverkar tumlarpopulationer, vilket Sverige inte har gjort. En annan del är att man inte har använt de verktyg som finns i lagstiftningen för att åtgärda problemen med bifångster.

– Man pratar ofta om marina skyddade områden, men i många fall är det linjer på en karta. Om man inte inför åtgärder så innebär det egentligen inget skydd, säger Carlén.

Kan stänga områden för fiske

Sverige har nu tre månader på sig att antingen förklara hur kraven är uppfyllda eller vidta åtgärder. Möjliga åtgärder skulle kunna vara att stänga vissa områden för fiske.

– Det finns skyddade områden just för tumlare, särskilt ett område söder om Gotland. Men man har inte vidtagit några åtgärder, så det pågår fortfarande fiske i det området som kan orsaka bifångster.

Det är också möjligt att skrämma iväg tumlarna från näten med hjälp av verktyg som låter. Men enligt Carlén är det bättre att områdena stängs för fiske.

– Det här är viktigt för att rädda vår enda val i Östersjön, säger Ida Carlén.

Fakta: Tumlare

En vuxen tumlare blir 140–170 centimeter lång och väger 40–60 kilo. De lever sällan längre än tolv år, blir könsmogna vid tre till fyra års ålder och parar sig under sommaren. Honorna kan få en unge. Dödligheten bland Östersjötumlarna är hög, så varje hona måste få i genomsnitt fyra ungar under sin livstid för att beståndet ska vara stabilt.
Tumlare är en av de minsta tandvalarna och jagar bland annat sill, småtorsk, smörbultar, tobis och pirål.
Tumlarna kring Sverige är uppdelade i tre skilda populationer. Östersjöbeståndet består av knappt 500 individer och är genetiskt skilt från de tumlare som lever i Västerhavet. De beskrivs som akut hotade på Artdatabankens rödlista. Ett av de främsta hoten är fiske, där tumlaren fastnar som bifångst i nät. Andra hot är undervattensbuller, miljögifter, förändringar i ekosystemet och minskad bytestillgång.
Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Sport

Talangpriset: Ponnyn i parken startade Ebbas karriär

Distansryttaren Ebba Bota prisas av YA-sporten

Sjöbo

Alger: Blomningen är fortfarande låg i sjöarna

Blomningen fortsatt låg

Husdjur

Katten Idun hittad – rymde från tältet: ”Lyckan är total”

Ägarna fick ett glädjande samtal på onsdagskvällen.

Mossbystrands kiosk

S: Tjänstefel att säga upp kontraktet

Turerna kring kiosken har nått politiken.

Näringsliv

Massiva protester mot beslutet om kiosken: ”Inte rätt väg att gå”

Namninsamling har startats för paret.

Näringsliv

De riskerar att få lämna kiosken efter 14 år: ”Det här är vårt hem”

Kommunen säger upp avtalet: ”Vi vill ha in fler aktörer”.