Nyheter

Problemdjuret är etablerat i Skåne – har hittats i villakvarter

Nya fynd av stenmårdar har gjorts i bland annat villakvarter i nordöstra Skåne.
Studier från Högskolan Kristianstad visar nu att däggdjursarten etablerat sig i området.
– Den har aldrig tidigare funnits naturligt i Sverige, säger Elin Svensson, student på biologprogrammet.
Skåne • Publicerad 16 juni 2021
Foto: M. Zlinko/Vlastní dílo