Annons
Nyheter

Regeringens konsulter varnar för akut byggstopp

Akut byggstopp hotar i anläggningsbranschen och byggandet av bostäder försvåras om Cementa måste stoppa brytning av kalk och produktion av cement på Gotland i höst.
Det visar den snabbanalys som regeringen har beställt från en konsult och som TT har tagit del av.
Ekonomi • Publicerad 6 augusti 2021
Cementas fabrik i Slite på Gotland.
Cementas fabrik i Slite på Gotland.Foto: Karl Melander

Näringsdepartementet gav den 30 juli konsultbolaget Ramboll i uppdrag att göra en snabbanalys av de effekter som Svensk Betong och organisationen Byggföretagen har larmat om skulle bli följden om Cementa måste upphöra med brytningen av kalk och därmed produktionen av cement i Slite på Gotland den 31 oktober.

Det ansvariga statsrådet, näringsministern Ibrahim Baylan (S), framhåller att rapporten är en del i den oberoende analys och bedömning av konskevenser som regeringen gör för att ha något att jämföra berörda branschers egna uppgifter med.

Annons

"Vi fortsätter nu arbetet med vår inriktning att minska risken för eventuella allvarliga samhällskonsekvenser, både på kort och lång sikt", skriver Baylan i en kommentar till TT.

Riskerar jobb

Del två i Rambolls uppdrag gäller en analys av vilka möjligheterna är att på kort sikt importera mer kalksten eller cement. Den ska levereras senast den 12 augusti.

I dag uppges importen svara för 10–15 procent av behovet.

Mark- och miljööverdomstolen avvisade den 6 juli företagets ansökan om fortsatt tillstånd med hänvisning till att miljökonsekvensbeskrivningen inte höll måttet.

Byggföretagen har varnat för att 200 000–400 000 jobb riskeras vid ett stopp eftersom Cementa i Slite står för en mycket stor del av produktionen av cement som används i betong i Sverige. Svensk Betong hävdar att det finns "mycket stor risk för stopp i byggnationen i hela Sverige redan under senhösten".

Har belägg

Ramboll anser att branschen har goda belägg för vad som uppges angående konsekvenser, framför allt på kort sikt. Det beror på att det finns osäkerhet i beräkningarna även på kort sikt.

"...men det råder samstämmighet bland sakkunniga parter att konsekvenserna på kort sikt är allvarliga och skapar negativ påverkan på berörda branscher och samhället i stort." heter det i rapporten.

Konsulterna betonar att de beräkningar som branschen gjort kan vara både under- och överskattade. Och möjligheterna att undvika negativa konsekvenser av ett stopp är större på medellång och längre sikt. Bindemedlet kan till exempel troligen ersättas till en del med annat på lite sikt.

Mer analys krävs

Ramboll understryker att den nu inlämnade analysen av effekter som branschen varnat för är en "mindre granskning". Ytterligare perspektiv bör läggas till för att göra den fullständig. Det arbete Ramboll gjort har skett på en veckas tid och analysen bygger på bevakning av utspel i media, inläsning av dokument samt intervjuer med branschföreträdare, "akademin och särskilt sakkunniga".

Av rapporten framgår att endast två utomstående personer intervjuats: en professor på KTH samt en enhetschef på Trafikverket. I övrigt är det företrädare för Byggföretagen, Svensk Betong, Skanska, gruvnäringens organ Svemin samt Rambolls egna sakkunniga.

"Bekräftar"

Annons

Byggföretagens VD Catharina Elmsäter-Svärd anser att rapporten bekräftar det branschen sagt.

"Våra oroliga medlemmar vill veta att regeringen söker lösningar för att eliminera risken för stopp, inte minimera risker av konsekvenserna av ett, säger hon i ett pressmeddelande.

Regeringen överväger också, enligt uppgift till TT, förslag för någon typ av speciallag som skulle kunna ge regeringen möjlighet att tillfälligt tillåta verksamheten en kortare period, för att vinna tid. Om det är möjligt är inte utrett än.

Bostadsminister Märta Stenevi (MP) har sagt att regeringen inte tvekar att agera om det visar sig att konsekvenserna av ett stopp skulle bli allvarliga för samhället.

Cementa har överklagat ark- och miljööverdomstolens beslut till Högsta domstolen. Domstolen har sagt nej till att ta sig an målet med förtur och har inte meddelat om den avser att bevilja prövningstillstånd.

Fakta: Cementa och domstolsutslaget

Den 6 juli avslog Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan.

Domstolen skrev: "Miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön".

Beskedet innebär att tillståndet för brytning av kalk- och märgelsten till cement i Västra brottet och File hajdar-täkten nära Slite på östra Gotland löper ut den 31 oktober 2021.

Betong är cement blandad med vatten, grus, sand och sten. Cementas lager av råvaror räcker någon månad.

Den 22 juli begärde Cementa prövningstillstånd i Högsta domstolen för att överklaga beslutet. Bolaget begär att avslaget ska undanröjas och den tidigare instansens ja till brytning ska gälla.

HD har sagt nej till att hantera målet med förtur.

Cementa hävdar att det finns allvarliga brister i hur Mark- och miljööverdomstolen har handlagt målet, till exempel vilken kompetens domstolen haft tillgång till samt att beslutet kom så långt efter huvudförhandlingen i oktober 2020.

Cementa begär att HD genom en deldom ska ge tillstånd att i ett år ytterligare bryta sten i enlighet med det nuvarande tillståndet.

Källor: Mark- och miljööverdomstolen, Cementa

TT
Så här jobbar Ystads Allehanda med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons