Rekryterade av gängen: Unga från sydöst får i uppdrag att döda
På kort tid har flera unga från sydöstra Skåne dykt upp som delaktiga i grov gängkriminalitet.
Gängen rekryterar personer som förväntas flyga under polisens radar. De som värvas är tidigare ostraffade, ibland tjejer och inte sällan uppvuxna på landsbygden.
Det som förenar dem är att de tagit klivet in i droghandelns värld. Och uppdragen de får har gått från att transportera narkotika till att utföra dödligt våld.