Tomt i Skurups kommun har fått ny ägare – priset: 3 000 000 kronor

Försäljningen av fastigheten Dybäck 42:12 i Skurups kommun är nu klar. Ny ägare är Styrmansvägen Fastighets AB från Stockholm, och säljare är Monica och Anders Holmqvist. Ägarskiftet blev klart i januari 2019 och priset blev 3 000 000 kronor. Tomten är 1 603 kvadratmeter stor.
Publicerad 5 februari 2019