Artiklar om skurup

Konsumtionen av alkohol och tobak minskar, men siffrorna för narkotika visar inte samma sjunkande tendens, skriver Stephan Bergman (M), som är orolig över att droganvändandet blir allt mer accepterat och att så många tonåringar i Tranemo kommun någon gång har använt narkotika.
Foto:
Skurup 17.20

Polisen lyckades avvärja planerad drogförsäljning

Polisens beslut att hålla viss övervakning över Skurups centrala delar under fredagskvällen gav gott resultat. Det...