Artiklar om sverigedemokraterna

Jan-Åke Isaksson, Paul Svensson, Anna Sjöland och Göran Björk på Per Helsas gård. SD har sin partilokal i fastigheten. Partiet räknar med att få fler röster i år och som en följd av det få platser i alla kommunala nämnder och styrelser, bland dem kommunstyrelsens arbetsutskott eller myndighetsnämnden där SD inte har plats i dag.
Foto:
Ystad 27 mars

SD vill ge kommunanställda värdecheck för att hjälpa handeln: ”Vi börjar där”

SD har väckt frågan att utreda värdecheckar som ett ledamotsinitiativ i kommunstyrelsens arbetsutskott. Frågan...