Opinion

Johanna Nylander: Välj inte in på grund av kön

Opinion Artikeln publicerades

Människor är inte sitt kön, sin nationalitet, religion eller sexuella läggning.

Spelar det någon roll ifall en partiledare är kvinna eller man? Sverige har fortfarande aldrig haft en kvinna som statsminister och de senaste åren har flera av landets partier fått sina första kvinnor på partiledarposten. Identitetspolitik och vikten av representation är ofta vänsterfrågor, men i nästa val är det troligt att nästan alla alliansledarna är kvinnor medan den rödgröna sidan representeras av tre män och en kvinna.

I det enskilda fallet bör inte kön, bakgrund eller tillhörighet vara den avgörande faktorn, men det finns poänger med att hålla sig till god representation. Om vi tar kön som exempel; en jämn könsfördelning i till exempel ett företag är ett praktiskt bevis för att det inte är omöjligt att ta sig fram på grund av vad man har mellan benen.

Det är sunt att se till att man inte håller sig med exkluderande strukturer, oavsett om det handlar om partier, om arbetsplatser, vänskapskretsar eller föreningsliv. Initiativ som Rättviseförmedlingen, som hjälper företag och andra att hitta kandidater med andra bakgrunder än normen, kan vara ett sätt för en aktör att se till att man inkluderar alla potentiella kandidater.

Men det finns en skillnad mellan kandidatrepresentation och att motarbeta strukturer å ena sidan, och att å andra sidan ägna sig åt kvotering och representation på individnivå. Det är viktigt att se till att man inte väljer bort någon på grund av kön, bakgrund eller tillhörighet, men om man börjar välja in människor på grund av kön, bakgrund eller tillhörighet – då blir det illa.

Människor är inte sitt kön, sin nationalitet, religion eller sexuella läggning, och det verkligt diskriminerande är när man förvandlar underrepresenterade grupper oavsett sammanhang till alibin i stället för att låta dem vara människor. Ta GP:s nya politiska redaktör Alice Teodorescu som exempel. Eller Kristdemokraternas Ebba Busch Thor. Två kvinnor på högerkanten som trots lång meritlista och kompetens ofta recenseras på grund av sitt utseende, ålder eller härkomst.

I teknikvärlden är det vanligt att man som kvinna får frågan om hur man ska utforma en produkt till att locka fler kvinnliga köpare. Som att ens kön gör att man automatiskt vet vad precis alla andra med samma kön vill ha. Eller när man får frågan om man kan ställa upp på ett event eller intervju eller annat sammanhang för att man är kvinna, och inte för att man har kompetens inom ett specifikt område.

Jämställdhet och mångfald är eftersträvansvärt, men det uppnås inte av att man reducerar människor till sitt kön, sin bakgrund eller sin tillhörighet. Det uppnås av att man ser till att välja efter kompetens, uppskatta människor för dem de är, och försäkrar sig om att man inte valt bort någon på grund av bakgrund, kön eller tillhörighet.