Arbetet för en permanent p-plats i Knäbäckshusen inledd

Besvärligt för boende och trångt för badande. Trafiksituationen vid Knäbäckshusen är sommartid mindre bra. Cirka 50 parkeringsplatser har idag ett tidsbegränsat bygglov. Nu inleds planprocessen för att kunna göra parkeringen permanent.
Rörum • Publicerad 14 oktober 2019