Byalaget ryter tillmot förfallen odling

Tomatodlingen i Bästekille har sett sina bästa dagar. Glasrutor ligger på marken. Träd och buskar har tagit över där det förr växte tomater. Byalaget vill nu att området saneras.
Bästekille • Publicerad 6 november 2014