Friaborg föreslås byggas om

Friaborgsskolan kan komma att byggas om för 18,7 miljoner kronor. Detta för att samla all gymnasieutbildning och komvux under samma tak. Förslaget väcker dock protester bland personalen på komvux som hellre ser att kommunen köper Möllegården.
Simrishamn • Publicerad 5 maj 2002

Lokalsituationen på stans gymnasieskola har stötts och blötts i många år. Bland annat lämnade det gamla industriprogrammet tomma lokaler efter sig som idag står tomma. Samtidigt hyr man lokaler av andra fastighetsägare. Till exempel huserar verkstadsteknikerna på Samhall Lavi som numera ägs av Österlen Kraft AB. Esteteleverna har en del av sin undervisning i Raabska gården som kommunen äger men som barn- och utbildningsförvaltningen får betala lokalhyra för. Komvux som från allra första början fanns på Friaborgsskolan har sedan många år haft sin hemvist i Möllegården som bun hyr av Regionfastigheter. Skolans rektor Thor Andersson föreslår nu att skolan byggs om så att alla utbildningarna kan samlas på Friaborg. I en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden påpekar han en rad brister med dagens skola. Arbetsmiljön blir lidande av att ha verksamheten spridd över flera lokaler, organisationen på Friaborg är inte rationell, studiemiljön är föråldrad samt att de interkommunala ersättningarna till andra kommuner kommer att öka som en följd av att elever söker sig till andra skolor. Thor Andersson menar att den 20 år gamla skolan behöver moderniseras. Den är byggd efter 70-talets skolstruktur och ger ett slutet intryck. Skolan måste öppnas upp och bli mer välkomnande för både besökare, personal och elever. Thor Andersson menar också att det finns samordnings- och effektivitetsvinster att göra om man flyttar komvux till Friaborg. Rektorn skissar på två alternativ. Enligt det första byggs funktionella lokaler för såväl esteterna som de elever som behöver en verkstadsteknisk lokal. Därtill får skolan ett informations- och lärcenter, ett studie-IT-café och en tydlig entré med reception. Enligt rektorn skulle denna ombyggnad motsvara den besparing man gör genom att säga upp Raabska gården och Lavi Han föreslår också ett helhetsgrepp där även komvux flyttas till Friaborg. Förutom ovanstående ombyggnader föreslår han en miniaula, en trevligare yttre miljö, nya elevskåp, funktionella lokaler för vuxenstuderande samt moderna studiemiljöer i skolhusets flyglar. Detta senare alternativ betyder att träningssärskolan får flytta samt att ombyggnadstiden blir längre och att vuxenutbildningen därför får bedrivas i tillfälliga lokaler på Friaborg. Enligt tekniska kontoret skulle kostnaden för denna ombyggnad hamna på 18,7 miljoner kronor och kunna vara färdig hösten 2003. Såvida den påbörjas nu i höst. Thor Anderssons förslag faller knappast i god jord bland personalen på komvux. De föreslår istället att kommunen köper Möllegården. Enligt personalens gissning ligger priset på uppåt 2 miljoner kronor. En liten summa jämfört med de 18,7 miljonerna för en ombyggnad, menar man. Det har även diskuterats att komvux eventuellt skulle flytta in i Gärsnäs gamla kommunalhus, men inte heller detta anser personalen är en bra idé. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hade förslaget uppe vid sitt senaste möte men ansåg att ärendet var så stor att man ska avsätta en halv dag bara åt detta.

Emma Lawesson emma.lawesson@allehandasyd.se
Så här jobbar Ystads Allehanda med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.