Musteriet säger upp personal: ”Vi måste kraftsamla”

Kiviks Musteri säger upp personal. Fyra personer får gå som en följd av bland annat fjolårets dåliga skörd. Samtidigt har en lång rad andra åtgärder vidtagits för att öka lönsamheten. Förhoppningen är ett stabilare 2019.
Kivik • Publicerad 10 april 2018
Foto: Mark Nordvall Hanlon