Nya planer för stadsförnyelse

Ett levande område med stadskaraktär och mångfald. Det är kommunens ambition för Sjöfartsstråket och Lasarettsområdet, enligt det planprogram som nu presenterats.
Simrishamn • Publicerad 8 april 2013

En genomgripande förändring av Lasarettsområdet har varit på tapeten många gånger. Under några år i början av 2000-talet planerade man att bygga åtta bostadshus på ett par, tre våningar i området. Den detaljplanen överklagades dock och upphävdes så småningom av miljödepartementet.

Under 2011 deltog området i den internationella arkitekttävlingen Europan-11. 48 tävlingsbidrag för en ny utformning av området kom in och gav stadsplanerarna nya idéer inför den framtida planeringen av området.

Nu går arbetet med att ta fram en ny detaljplan in i sin första, riktigt konkreta fas.

Vid senaste mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott antogs det planprogram som arbetats fram på samhällsbyggnadsförvaltningen och där man beslutat att ta ett sammantaget grepp på Lasarettsområdet, Sjöfartsstråket samt Gjuteriplan och Östra planteringen.

I planprogrammet betonas vikten av att i framtiden bygga ut Simrishamn i anslutning till den nuvarande tätorten, där service och kommunikationer finns. Man poängterar också att det med tanke på närheten till hav och natur finns goda förutsättningar att bygga attraktiva bostäder.

För bostäder vill man gärna se i området. I planprogrammet påpekar man att dagens Lasarettsområde, med sina stora och utspridda byggnader, både upplevs som oklart och ödsligt. Därför vill man få en klarare koppling till bebyggelsen i både norr och söder. Mer publik verksamhet skulle också stärka kopplingen till resten av staden, anser man.

I planprogrammet tar man också upp de stråk och barriärer som i dag binder samman respektive skär av de olika områdena från varandra. Bland annat vill man få en tydligare koppling mellan småbåtshamnen och området kring Suckarnas gång. Strandvägen vill man också förändra. Planarkitekterna konstaterar att vägen kan upplevas som överdimensionerad stora delar av året och snarast känns som en trafikled, trots hastighetsbegränsningar. Därför vill man fortsätta att utreda hur man skulle kunna förändra Strandvägen, både vad gäller sträckning och utformning.

I planprogrammet konstaterar man också att det finns få tydliga mötesplatser i det aktuella området och det vill man ändra på. Det poängteras också att området helt saknar lekplatser.

Dessutom föreslår man att göra den norra pirarmen tillgänglig för fotgängare, för att öka havskontakten i området. Sjöfartsplatsen vill man bevara som ett offentligt område, för både större evenemang och spontana aktiviteter.

Planprogrammet ska i nästa steg antas av kommunstyrelsen, innan det därefter kan ställas ut för samråd.

Sanna Wahanta
Torun Börtz
Så här jobbar Ystads Allehanda med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.