Annons

"Sammanslagna nämnder hot mot demokratin"

Att slå samman miljö- och hälsoskyddsnämnden med byggnadsnämnden är ingen bra idé. På så sätt skulle antalet förtroendeuppdrag minska och att göra det vore att reducera demokratin.
Simrishamn • Publicerad 13 februari 2002

Den inställningen har merparten av de partier som har yttrat sig över förslaget till ny organisation av Simrishamns kommun. Det är viktigt för demokratin att man inte minskar antalet förtroendevalda i kommunen och att slå samman miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden är ingen bra idé. Om detta är miljöpartiet, sjukvårdspartiet, vänsterpartiet och kommunens väl relativt eniga i sina yttranden över förslaget till ny organisation. Centerpartiet har inga invändningar i den riktningen och socialdemokraterna har över huvudtaget inte alls yttrat sig. I dag tas frågan upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vilka politiker kan sätta sig in i lagstiftningar som styr arbetet både i en miljönämnd och en byggnadsnämnd? Vilken chef kan det? undrar miljöpartiet genom Annika Hallquist som också ifrågasätter vilket syftet ska vara med en sammanslagning. Partiet hänvisar också till studier som gjorts i kommuner som ändrat sin organisation på det sättet där majoriteten anser att nackdelarna överväger. Det har till exempel visat sig att bevarandeintressen kommit i konflikt med exploateringsintressen och att politiskt viktiga frågor inte förs upp till ytan utan kompromissas redan på tjänstemannanivå. Sjukvårdspartiet har samma inställning och hänvisar till en undersökning som visar att i tre av fyra fall där de båda nämnderna slagits ihop anser miljöinspektörerna att miljöarbetet inte fungerar. Även vänsterpartiet, genom ordförande Britta Berg, pekar på dessa nackdelar och betonar att det dessutom betyder en minskning av antalet förtroendevalda vilket reducerar demokratin. Kommunens väl, genom ordförande Stig Söderberg, vill också ha kvar två separata nämnder men kan tänka sig ett större samarbete med Tomelilla och Ystads kommuner i vissa funktioner. Att fritids- och kulturnämnderna slås ihop är ett mindre kontroversiellt förslag. Det ser alla som yttrat sig, med undantag av sjukvårdspartiet, positivt på. Grundinställningen i sjukvårdspartiet är nämligen att man inte ska göra några sammanslagningar i en organisation som fungerar och det menar man är fallet i båda dessa nämnder. Att den inte gör det på vissa ställen är inte skäl nog för att riva upp allt. Vänsterpartiet föreslår att arbetsmarknadsfrågor, näringsliv och turism hör intimt samman och borde samlas i en ANT-nämnd med nio ledamöter. Det har också diskuterats om det är möjligt att slå samman barn- och utbildnings- med socialnämnden i en "människonämnd". Det förslaget nappar ingen av de nämnda på och miljöpartiet undrar om den fritidspolitiker som skulle kunna sätta sig in i ett så stort beslutsunderlaget ens är född. Att minska antalet förtroendevalda är alla emot, utom centerpartiet som inte heller berör den frågan. Vänstern menar att avståndet till medborgarna skulle minska och att den samlade erfarenheten, kunskapen och åsiktsbredden blir mindre. Centerpartiets kortfattade yttrande är en förklaring till att man i huvudsak är positiva till hela förslaget på ny organisation och man hoppas att arbetet med att organisera om tar fart snarast efter beslut. Man betackar sig för gamla traditionella låsningar och ser helst att turistverksamheten konkurrensutsätts på en privat entreprenadmarknad. Undertecknare är Håkan Erlandsson, nybliven entreprenör i fritidssektorn. När arbetsutskottet sagt sitt ska kommunstyrelsen behandla förslaget i april. Senast i kommunfullmäktige i maj ska det avgörande beslutet fattas.

Robert Jönson robert.jonson@allehandasyd.se
Så här jobbar Ystads Allehanda med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons