Skolombyggnad blir dyrare

De 14,5 miljoner kronor som kommunfullmäktige beslutat avsätta till ombyggnaden av Simrislundsskolan räcker inte. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att lägga ytterligare 7 miljoner kronor på ombyggnaden.
Simrislund • Publicerad 8 oktober 2016