Biosfärområdet kan komma att utökas - och byta namn

Om Vombsjösänkan blir biosfärområde kan det sträcka sig från Lunds stad i väster till Äsperöd i öster.
Kanske kommer också området att döpas om. En namntävling har nu utlysts.
Sjöbo • Publicerad 6 juni 2021