Björka bäst för golfbana

Skall man bygga en golfbana i Sjöbo kommun skall den ligga i Björka. Några alternativa placeringar finns inte. Det hävdar Helene Evaldsson i en komplettering till miljökonsekvensbeskrivningen över den planerade golfbanan.
Sjöbo • Publicerad 31 maj 2002

Evaldsson bygger sitt påstående på en inventering som banarkitekt Tommy Nordström gjort. Inventeringen mynnar ut i att Björka är det enda tänkbara området för en golfbana i kommunen. Det hör till saken att Tommy Nordström gjort själva miljökonsekvensbeskrivningen, förutom att han är banarkitekt. Det hör också till saken att Helene Evaldsson är anställd just av Tommy Nordströms arkitektkontor som landskapsarkitekt. Evaldsson har exempelvis undertecknat den arbetsbeskrivning som arkitektkontoret skickat in till länsstyrelsens miljöenhet. Arbetsbeskrivningen klargör hur själva bygget skall gå till. Att det är samma företag som ritat banan och gjort miljökonsekvensbeskrivningen har fått kritik från olika håll. I intressekonflikten mellan golfbaneambitionerna och värnandet om miljön blir det sistnämnda som kan bli lidande, menar kritikerna. Detaljplanearbetet fortsätter dock så av allt att döma har kommunledningen inte ansett att denna eventuella intressekonflikt utgjorde någon risk. I sammanhanget kan nämnas att Vägverket yttrat sig över detaljplanen och man har ur trafiksynpunkt inget att erinra. Spelriktningen från ett av hålen vill man dock ha ändrad då bollarna annars flyger ut på vägen. Nu kommer det alltså en komplettering till miljökonsekvensbeskrivningen och den tar upp många av de frågor som kritikerna skjutit in sig på: naturvärden hotas, rekreationsvärdet minskar, trafikbullret stör, Björkaån hotas. Kritiken har kommit från Sjöbo KFUK-KFUM scouter och vänsterpartiet i Sjöbo. När det gäller naturvärden påpekar Evaldsson att av de 110 hektar man får tillgång till skall 77 hektar inte påverkas alls av golfbanebygget. Området är klassat som ekologiskt känsligt och därför har man beställt en kartläggning av flora och fauna. Evaldsson skriver att resultatet av kartläggningen skall få avgöra den slutliga utformningen av golfbanan. I avsnittet som handlar om rekreationsvärden hävdar Evaldsson att området skall bli mer tillgängligt än i dag när väl golfbanan är byggd, inte bara för golfare utan även för allmänheten. Området har idag få stigar, men sådana skall det bli när golfbanan byggs. Man vill anlägga snitslade banor inom de områden där inga golfhål finns. På dessa banor skall det inte finnas risk att få en golfboll i huvudet. Eventuellt trafikbuller skall man komma till rätta med genom att låta miljöavdelningen mäta buller när banan byggts. Överskrids de tillåtna gränsvärdena skall bullerskydd byggas. Man uppskattar antalet bilar från och till golfbanan till 100 under helger och 50 på vardagar. Även när det gäller påverkan på Björkaån vill Helene Evaldsson ge lugnande besked. Man har med hjälp av expertis och provborrningar lokaliserat en plats där en vattenbrunn skall borras. Placeringen skall enligt Evaldsson säkerställa att inga vattendrag alls i omgivningen påverkas.

Robert Jönson robert.jonson@allehandasyd.se
Så här jobbar Ystads Allehanda med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.