Bygget av simhall får fortsätta

Högsta förvaltningsdomstolen finner ingen anledning att omedelbart stoppa det pågående bygget av den nya simhallen.
Sjöbo • Publicerad 12 november 2014