Dumpat slaktavfall fick ligga kvar – ”ingen akut olägenhet”

Det slaktavfall som dumpats i närheten av badplatsen i Öved har inte tagits om hand om av kommunen. Miljöenheten bedömer det inte som någon akut olägenhet för människor.
Dumpningen av allehanda avfall på Övedsklosters marker har ökat, och förvaltaren på godset menar att det borde vara lättare att göra sig av med avfall på lagligt sätt.
Öved • Publicerad 7 januari 2022
Foto: Lennart Larsson