Dyrbar motor stulen från förtöjd båt

En dyrbar motor har stulits från en båt som låg förtöjd i Vombsjön.
Öved • Publicerad 11 november 2021