Eldar på marken och tältar på stranden – hot mot nya naturreservatet

För knappt två veckor sedan invigdes Övedsklosters naturreservat – där de flera hundra år gamla träden är en fristad för insekter, lavar, fåglar och fladdermöss.
Men när Pekka Markkula kom till Vombsjöns strand häromdagen hade flera tält slagits upp när vattnet, eldar tänts på marken – och död ved samlats in från reservatet.
Övedskloster • Publicerad tisdag 06:00 • Uppdaterad tisdag 08:33
Foto: Mark Nordvall Hanlon