Församlingar kan andas ut

Lövestad, Vanstad, Tolånga och Röddinge får fortsätta som egna församlingar i ytterligare några år. Detta trots att församlingarna, var för sig, inte klarar kyrkoordningens krav på att hålla gudstjänst varje vecka.
Sjöbo • Publicerad 15 april 2004

- Vi har inget att vinna på att gå hårdhänt fram i det här fallet. Både kyrkoherden och de förtroendevalda är kraftiga motståndare till en sammanslagning, och vad får man ut av att genomföra något mot allas vilja? Det är bättre att vi låter tiden ha sin gång. När kyrkan har bestått i 2 000 år, så kan vi väl vänta några mandatperioder med att slå samman församlingarna i Lövestad, säger stiftsjurist Lena Orrling vid Lunds stift. Inför den förra mandatperioden slogs en rad församlingar ihop, och nu har Lunds stift tagit upp ytterligare ett antal fall där man helst vill slå samman de små enheterna. - På sikt, när medlemmarna blir färre, kommer vi att se radikala förändringar inom kyrkans organisation. Dels av ekonomiska skäl, men kanske ännu mer för personalens skull. De nyutbildade prästerna, musikerna med flera vill helst arbeta i större arbetslag, även om det geografiska området då blir större, säger Lena Orrling. Den nya kyrkoordningen säger också att en församling inte ska vara mindre än att man kan hålla gudstjänst varje vecka. Enligt stiftets rekommendationer bör det inte heller finnas några pastorat med enbart en präst. Församlingarna i Lövestads pastorat har yttrat sig över förslaget att slås samman. Alla förtroendevalda i både Tolånga, Vanstad, Lövestad och Röddinge säger nej. De vill slå vakt om sina församlingar och den organisation som råder i dag. Och kyrkoherde Åke Appelgren framhåller i sitt yttrande att han är beroende av allt det arbete som de förtroendevalda lägger ner i de olika församlingarna. Ett arbete som är nödvändigt i ett pastorat med få anställda. Även kontraktsprosten har avrått från en sammanslagning, eftersom han menar att det skulle skada församlingslivet för lång tid framöver. Domkapitlet har också gett dispens från kyrkoordningen, och undantagit de fyra församlingarna från kravet att hålla en gudstjänst per vecka i den egna församlingen. Dispensen gäller till 2009. I onsdags tog stiftsstyrelsen upp frågan om sammanläggning av församlingarna i Lövestads pastorat. Förslaget till styrelsen var att den nuvarande indelningen ska behållas, men att frågan åter ska prövas 2008. Stiftsstyrelsen valde att återremittera frågan för att få ett bättre underlag främst från Domkapitlet. - Men Lövestad kan vara lugnt. De kommer att få fortsätta som fyra församlingar. Stiftsstyrelsen ville bara ha ett fylligare yttrande och ett resonemang med Domkapitlet. Lövestad är nämligen det första i en lång rad liknande fall som kommer att hamna på stiftsstyrelsens bord nu inför nästa mandatperiod, säger Lena Orrling. Hon tror att stiftet kommer att gå församlingarna till mötes, när alla är eniga om att de vill fortsätta med dagens organisation. - Men så finns det fall, där församlingarna tycker det är på tiden att slås ihop för att få en smidigare organisation. Och på sikt kan det bli svårt att hitta förtroendevalda till de små församlingarna, säger hon.

Leif Möller leif.moller@allehandasyd.se
Så här jobbar Ystads Allehanda med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.