”Hade inte suttit här i dag” – byborna vittnar om hur brandmännen räddat liv
Många Vollsjöbor har varit med om dramatiska händelser, när sekunder har betytt skillnaden mellan liv och död.
Här berättar några av dem om ögonblicken de aldrig glömmer, och om tacksamheten för att räddningen fanns inom räckhåll.