Kommunen ansöker om dispens för trädfällning

Sjöbo kommun har skickat in en ansökan till länsstyrelsen om att få fälla fem oxelträd i Blentarp. Anledningen är att de är dåligt skick.
Blentarp • Publicerad 14 augusti 2020