Trots demonstration och het debatt: Skolans omorganisation genomförs

De styrande politikerna lät sig inte påverkas av demonstrationerna utanför kommunhuset.
Förslaget om att stoppa den nya skolorganisationen röstades ner med minsta möjliga majoritet.
Debatten blev dock både lång och het.
Sjöbo • Publicerad torsdag 14:45 • Uppdaterad torsdag 16:01