Olika uppfattning om vem som ska lotsa ungdomar

Vilken politiker är bäst lämpad att stödja ungdomarna i ungdomsrådet? Åsikten går isär bland politikerna.
Sjöbo • Publicerad 6 juni 2021