Skrev fel adressat – kommunen fick inte gehör hos domstol

Striden om avfallet på Malmö metalltekniks gamla område går vidare.
Sjöbo kommun får inte gehör för sina krav hos mark- och miljödomstolen, eftersom de riktats till fel juridisk person.
Sjöbo • Publicerad 14 oktober 2019