Tycker trafiken vid Sjöbo Väst redan är en katastrof

Det finns en oro på tekniska förvaltningen för hur den framtida trafiken till Sjöbo Väst ska tas om hand. Vollsjöbon Krister Olsson tycker trafiken redan nu är en mindre katastrof.
SJÖBO • Publicerad 21 november 2021
Foto: Britt Risberg