Avdelningschefen: "Vi har stöd"

Skåne Artikeln publicerades

Resursbristen på veterinär- och djurskyddsenheten nonchaleras av ledningen, menar personalen. Men chefen för landsbygdsavdelningen Christina Håhus anser att enheten har länsledningens stöd.

Enligt veterinär- och djurskyddsenhetens egen beräkning behövs ytterligare 65 inspektörer för att klara uppdraget från staten. Att verksamheten drivs i motlut är känt, menar landsbygdsavdelningens chef Christina Håhus.

– Men vi jobbar med de resurser vi har. Vi får inte mer pengar av regeringen.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson berättade i en intervju med YA i januari att regeringen med flit undvikit att öronmärka anslagen till djurskyddet för att sätta press på länsstyrelserna att fördela tillräckliga medel. Men personalens varningar till trots har bara en ny tjänst planerats i Skåne under 2010.

– Hur mycket resurser just djurskyddet ska få avgörs på länsledningsnivå, inte utifrån enskilda medarbetares synpunkter, poängterar Christina Håhus.

Har enheten det stöd man behöver från länsledningen?

– Det tycker jag absolut.

I går meddelade länsstyrelsen på sin hemsida att jourtelefonen under innevarande vecka är stängd för inkommande samtal. Anmälningar om misstänkt vanvård av djur kan endast göras mellan klockan 10 och 12. Skälet är personalbrist.