Lotta Berg ny chef för djurskyddet

Skåne Artikeln publicerades

Länsveterinär Lotta Berg blir ny chef för länsstyrelsens djurskydds- och veterinärenhet. En enhet som varit utan egen chef i några veckors tid. Hon tillträder den 1 november.

Lotta Berg har jobbat som länsveterinär i Skåne i sju år. Faktum är att hon sökte den nyinrättade tjänsten redan från början, för ett år sedan, i samband med att länsstyrelsen tog över ansvaret för djurskyddet från kommunerna. Något som blev verklighet den 1 januari.

Den gången fick Johan Johnmark, som saknade kompetens på djurskyddsområdet, tjänsten. Men hans tid som chef blev kortvarig. Efter månader med kritik och turbulens fick personalen gehör för ett byte. När tjänsten gick ut i juni var inte Lotta Berg bland de sökande.

– Det var alls inte så att jag var långsint, snarare att tjaa, jag var inte mogen. Under sommaren har vi haft en bra tillförordnad chef som påbörjat en bra utvecklingsprocess att bygga vidare på, förklarar hon, som själv varit med om och levt igenom halvåret med turbulens.

Rune Brandt fungerade som tillförordnad chef fram till den sista september.

Urvalsprocessen hade kommit långt när såväl ledning som fack var ense om att förlänga ansökningstiden fram till den 28 september.

Då första dök Lotta Bergs namn upp med bland de sökande.

– Jag har fått stöd och uppbackning av mina kollegor, medger hon.

Hon blir chef över uppemot 30 personer, både djurskyddsinspektörer och länsveterinärer samt en del personal på expeditionen.

Christina Håhus, chef för landsbygdsavdelningen där enheten ingår, säger:

– Med Lotta Berg som chef för djurskydds- och veterinärenheten får vi både en kompetent och erfaren person på tjänsten.

Lotta Berg har dels en bred erfarenhet av djurskydds- och veterinärfrågor, dels god kännedom om länsstyrelsen som organisation.