97-åriga Anna får plats på särskilda boendet för döva

Nej blir till ja. Myndighetsnämnden för individ och familjeomsorg ger 97-åriga Anna Edenås en plats i dövboendet i Malmö.
Skurup • Publicerad 2 september 2015