Badbussen tar snart väg till Mossbystrand igen

Mossbystrand • Publicerad fredag 09:02
Foto: Julia Runfors