Förvaltningsrätten avslår överklagande om hvb-hem

Den knappa informationen i ärendet fick politikern Kent Olsson att överklaga kommunfullmäktiges beslut rörande att omvandla en förskola i Rydsgård till hvb-hem. Förvaltningsrätten håller till viss del med om kritiken, men blir av lagmässiga skäl ändå tvungna att avslå överklagandet.
Skurup • Publicerad 5 oktober 2016