Högre kostnader för politiker

Den nya politiska organisationen har blivit dyrare för kommunen. Förra året kostade politikerna en miljon mer än budgeterat.
Skurup • Publicerad 29 april 2004

Det konstaterar revisorerna efter en granskning. De påpekar också att det har tagit lång tid för beredningarna att börja fungera som det var tänkt. I stort sett är dock revisorerna positiva till den nya organisationen. De påpekar att systemet är "helt nyskapande och unikt" och att det "i stora delar fungerar mycket väl". Revisorerna kommer att följa den nya politiska organisationen noggrant de närmaste åren. -Organisationen är den största riskfaktorn i kommunen, och det är alltid risk och väsentlighet som ska revisorerna ska prioritera, förklarar Sylve Qvillberg (s), kommunal revisor. Han tror att den nya formen för politiskt arbete kan innebära större demokrati. -Men om man inte växer i sina roller, och beredningarna inte tar hand om de strategiska frågorna, finns det en risk att kommunen upplevs som tjänstemannastyrd, säger Sylve Qvillberg. Han tycker att det tagit relativt lång tid för beredningarna att hitta sina roller. -Jag vet inte varför, men det tog nog 7-8 månader innan de började ta tag i rätt saker. Men nu verkar det gå åt rätt håll. Beredningarna ska stå för målstyrning, för strategiskt tänkande på kort och lång sikt. Men de har inte ansvaret för den ekonomiska uppföljningen, och de "serveras" inte sina ärenden, på samma sätt som skedde i nämnderna tidigare. -Det krävs ett större initiativ från politikerna i beredningarna. De kan själva ta upp vilken dialog och information de vill från förvaltningarna och kommunstyrelsen. De har stora möjligheter, större än vad som hittills märkts i verksamheten, säger Sylve Qvillberg. I revisionsrapporten heter det att "informationen till beredningarna bör förbättras och bli mer levande" och att deras dialog med cheferna bör bli mer aktiv. Kopplingen mellan beredningarnas visioner och budgetprocessen har ofta varit oklar, påpekar revisorerna vidare. De framhåller också att det finns flera argument för att dela upp den stora utvecklings- och tillväxtberedningen i två delar. De menar att den långtgående delegationen till tjänstemännen är positiv, men att den måste kompletteras med bättre information om vad som görs på delegation. En viktig punkt är också den interna kontrollen. Revisorerna menar att det i dag saknas ett system för intern kontroll som är anpassat till den nya organisationen. Revisorerna tar vidare upp medborgarförslagen och menar att hanteringen av dem ofta skulle kunna ske snabbare - i synnerhet om det är enkla förslag som tjänstemän kan åtgärda. Att de förtroendevalda kostar mer pengar med den nya organisationen är något som revisorerna också pekar på. -Vad det beror på exakt vet vi inte i dag. Men fullmäktigemötena har ju blivit längre. Vi kommer sannolikt att granska den frågan närmare i ett annat projekt, säger Sylve Qvillberg. Han menar att man inte kan sätta likhetstecken mellan fler sammanträdestimmar och demokrati. -Det gäller att man sysslar med rätt saker, påpekar han. I princip tror han dock att den nya politiska organisationen har förutsättningar att fungera som det var tänkt: att ger fler människor insyn och möjlighet att påverka kommunens verksamhet. -Man måste nog räkna med en mandatperiod innan allt fungerar som det var tänkt, säger Sylve Qvillberg.

Britt Risberg britt.risberg@allehandasyd.se
Så här jobbar Ystads Allehanda med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.